Telefonjobb, REHAB, HLR og tur til Gol

For en travel og varm uke! Som alltid er det vanskelig å beskrive det som skjer. Når jeg ser på kalenderen ser jeg masse møter, men mesteparten av jobben skjer mellom møtene og er slett ikke planlagt. Som da Helse- og sosial fikk en psykisk dårlig pasient rett inn fra Servicesenteret og jeg dermed en telefon. En raskt telefon til fastlegen avklarte situasjonen og vi kom tilbake til det vanlige igjen, før jeg fikk en telefon om å følge opp en nabosituasjon hvor en klager på forurensing fra den andre. Den tar det nok litt lenger tid å følge opp! Så et telefonintervju om et web-basert dataprogram vi bruker. Der bør du egentlig kikke. Det gir en fin oversikt når man skal drive prosjektarbeid! Se f.eks hvordan vi arbeidet med å age Habilitering og rehabiliteringsarbeid går fram (saakte….) www.e-plan.no Du må gå inn på Øvre Eiker i menyen til høyre.
 
For nå jobber jeg også med å lage en statusoversikt over alt habiliterings og rehabiliteringsarbeidet i kommunen. Vi bruker grunnlaget fra dialogkonferansen jeg har fortalt om tidligere. EN spørreundersøkelse blant ledere i kommunen, men vi må nok både intervjue noen brukere og få mer informasjon fra tjenestene for å kunne lage en god overssikt. Det må jeg ta opp med styringsgruppa til uka!
 
På Legevakta har vi regelmessig kurs/øvelser i avansert hjerte – lungeredning (aHLR) Ca en gang hvert halvår for legene. Vi koblet det opp mot Legerådsmøtet hvor alle legene allikevel skal møte. Vi har en kjempegodt ambulansetjeneste samlokalisert med legevakta og en av deres mest erfarne og flinke ambulansesjåfører underviser oss på enkel dukke og på en avansert elekronisk dukke som vi også kan bruke hjertestarter på.
 
Vi har en akuttinstitusjon for barnevern i kommunen. Jeg har hatt noen møter med dem fordi deres oppdragsgiver krever at de skal ha en legeundersøkelse av alle barn som kommer dit innen 24 timer. Det irriterer meg at staten bare etaberer slikt uten en diskusjon og mulighet for forberedelse først. Vi sliter derfor med kapasitet på legevakta som må gjøre dette i helger eller helligdager. Vi har diskutert og møttes og allerede fått til et meget godt samarbeid hvor vi er enige om de faglige forholdene.Nå gjenstår en samarbeidsavtale og ikke minst en prosedyre for hva legevaktslegene må gjøre når de får en slik henvendelse….
 
Jeg fikk tid til litt hobbyarbeid også. Jobbet så svetten stod med å bære på plass stoler til konsert med Jonas Fjeld og Chatham County Line på søndag. Det er rett og slett koselig å gjøre slikt arbeid sammen med hyggelige folk!
 
Til sist denne uka var jeg på besøk på Gol! Som Norsamleder besøkte jeg deres interkommunale samarbeid om miljørettet helsevern. Dette skjer i et samarbeid på Mattilsynet og kan være et forbilde for mange andre kommuner! Etter dette var det også et samarbeidsmøte kommunelegene i mellom. De får det til  fungere 1 gang i måneden og jeg mener det også bør være et forbilde for mange andre kommuner!
På vei til Gol måtte jeg gjøre en unnamanøver for et dyr (rådyr??) som spratt over veien på en rett strekning hvor jeg holdt 80 km/t. Skraaaapp!! Jeg kom borti autovernet men unnslapp dyret. Noe så ergerlig!! Men allikvel flaks at jeg ikke traff dyret eller kjørte ut… En deilig lunsj hjemme hos kommunelegen i Ål/Hol i det nydelige været kom som et plaster på såret.