«Aktiv-Eiker», Veiledning og smittevern

En varm uke! Men en spennende, hyggelig og faglig lærerik uke! Jeg har vært på Smittevernkonferanse og veiledningsmøte. Begge deler viktig for egen fagutvikling! 
   
Onsdag presenterte vi for første gang et forslag til nytt prosjekt for å lage et kompetansesenter som grunnlag for å få til mer fysisk aktivitet i barnehager, skoler og SFO for politikerne. vi var så heldig at vi hadde fått en time til å presentere forslaget og grunnlaget for dem nemlig dagens to prosjekter: Friskliv og IL@skolen. Målet er å få gehør for å investere penger i et kompetansesenter for Eikerkommunene som skal ha som mål og hjelpe barnehager, SFO og skoler i deres arbeid med å øke barnas fysiske aktivitet. Samtidig vil vi bygge videre på trim på resept og enkel trim til voksne som trenger å komme i form! Det er omå gjøre å tenke litt strategisk, legge fram de riktig tingene på riktig tid. Legge vekk en del negative opplevelser og prøve få til et felles løft! Spennende prosjekt som vi ble positivt tatt imot…

rett etter kastet jeg meg på toget til Oslo på vei til årets Smittevernkonferanse. to hele dager i et proppfullt auditorium med fagfolk. Vi var innom det siste i behandlingen av HIV/AIDS, vaksine mot livmorskreft, nye prøver for å påvise tuberkulose, siste nytt om Legionella, og innimellom masse diskusjon og prat med kolleger. Det er nesten like verdifult med praten i pausene som faginnslagene!

Til sist denne uka var jeg på veiledersamling i Lørenskog. Vi var bla på vår tredje tur til nye Ahus. Norges flotteste og mest moderne sjukehus. Hvor maten blir kjørt ut på traller av robotter som også henter senger kjører i heis og sier "kan du være så vennlig å flytte deg" når noen står i veien! Helautomatiske blodprøvemaskiner. det mest imponerende er allikevel arbeidet de gjør for å forbedre pasientoppfølgingen, legge behandling til rette så man slipper reise fram og tilbake til sjukehuset for flere undersøkelser,  og samkjøring av internt personell. Det er ikke lett å endre holdninger til helsepersonell og her legges det opp til helt nye rutiner! Noe av det mest interessante ved veiledningsgruppene er å høre hva de andre arbeider med. Det blir alltid mye diskusjon fordi vi har så like oppgaver…

(Hidden) Blogg – artikkel kommentarer 

Kommentarer

Ny kommentar