Gjøende hunder, SHdir og kollegamøte

Hundehold er slett ikke uproblematisk. Det er en av de klagene vi får hyppigst fra innbyggere. Denne gangen klages det på gjøende bikkjer midt på natta. Ganske forståelig at man blir irritert. Jeg var på hjemmebesøk og fikk se hvor tett det var mellom naboene. Ingen gjøende bikkjer da jeg var der , selvfølgelig. Det er kommet ny hundelov som vi også har gjort gjeldende i vår kommune. Ingen gjøing etter kl 23 sier den blant annet. Jeg forklarte at de må ringe politiet som må ta kontakt med eierne av hundene når støyen kommer om natta. Jeg lovte også å skrive et brev til eieren og vise til lovbestemmelsen. Så håper jeg det bedrer seg uten at vi må gå hardere til verks!
 
To samfunnsmedisinske ytterpunkter denne uka. En dag et halvdagsmøte i forbindelse med at en tidligere fylkeslege gikk av med pensjon. Det skjedde i Oslo i Sosial og helsedirektoratet. Det møtte mange kjente folk. Det var dels en historisk gjennomgang av helsereformer siste 40 år. Det ble presentert av folk som hadde vært med på å utarbeide reformer eller lover! Helt fram til direktøren i SHdir idag, Bjørn Inge Larsen som pekte på utviklingstrekkene framover. Jeg synes det er spennende både å få møte storheter fra fortida og høre hva de har opplevd og hva man tenker idag..
 
Idag har jeg hatt et langt møte med en kollega som arbeider i en ganske lik kommune som meg sjøl. Det er lærerikt å høre hvordan andre kolleger jobber ut fra sin hverdag. Skulle gjort det mer, han har vært flink på områder jeg ikke har klart å få til, jeg kunne gi litt av det jeg har gjort. Ikke minst er det spennende å diskutere områder med felles utfordringer og kunne se samme oppgave fra forskjellig ståpunkt! Sånne møter opplever jeg som veldig viktige for mitt eget arbeid…siden jeg er ganske aleine om mitt fagfelt i min kommune.
 
Nå publiseres denne bloggen på to steder. Her og på hjemmesidene til Øvre Eiker kommune: www.ovre-eiker.kommune.no Det er samme innhold for jeg kopierer bare, men sidene vi bygger opp der inneholder mer og mer info om våre helsetjenester også så ta en kikk!
 
Filler’n og ser at jeg ofte skriver litt feil i tidligere notater. Det får du bære over med. Det går litt fort når jeg skriver og jeg legger ikke mye tid i rettskrivning!