Rusforum og litt om å være sliten…

To dager på Klækken hotell for å arrangere årets Rusforum her i Buskerud. Jeg har vel skrevet før at jeg er medlem i arbeidsgruppa for dette forumet som har som formål å forbedre samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten… Det er ihvertfall høyaktuelt for tida. Det møtte nesten 90 stykker fra kommuner, rusinstitusjoner, psykiatriske DPS er, psykiatrisk avdeling. En taletrengt forsamling. Vi har lagt det opp slik at det er innlegg med informasjoner og nyheter fra noen av nivåene og så er det mye tid til diskusjoner i grupper på 7-8. Vi er på Klækken hotell som gir et koselig miljø, god mat og fine konferansesaler. Jeg opplever sjøl at det er veldig nyttig at vi snakker sammen på tvers to slike dager. Jeg lærer ihvertfall masse om hvordan de andre jobber! Neste år tror jeg vi skal innby BUF-etat også. Barnevernet tar seg av masse ungdom med rusproblematikk..det bør vi høre mer om!
 
Fikk telefon fra en kollega idag som gjerne ville prate om arbeidsstituasjonen vi samfunnsmedisinere ofte kommer i. Mye å gjøre og ikke mulig å strekke til over alt hvor det er ønsket at en gjør en innsats. Jeg kjenner godt på det og er veldig glad for at andre vil snakke med meg om hvordan vi opplever at vi fungerer i jobben og hvordan det virker inn på både helse og humør! Hvis vi kan hjelpe hverandre er jo det det beste som skjer…. Jeg veit at jeg har god nytte av å snakke med andre ihvertfall! Bare det å få vite at en ikke er aleine om følelsen hjelper… som kommunelege er det ikke andre i samme arbeidssituasjon på min arbeidsplass  så jeg må snakke med noen fra andre kommuner!