Framtidens omsorgstjenester, Datajournal og og og…

Legionella er fremdeles langt fram i panna på meg som kommunelege! Så i går startet jeg dagen med å gå gjennom hvordan teknisk hos oss gjør på skoler og offentlige dusjer. Jeg synes det er viktig å kjenne til hvordan de jobber reint praktisk så vi blei enige om at jeg skal møte vaktmesterne på deres personalmøte seinere. Så får jeg sjekke opp om det er kommet noen nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet…som de arbeider med. En ny forskrift og veileder. Jeg må gjøre hjemmeleksa mi først!
 
Deretter pilte jeg på toget ned til Drammen og fylkeslegen hvor jeg er med på å planlegge nytt kurs for turnusleger om offentlig legearbeid/samfunnsmedisin. Det er spennende å være med på slik planlegging. Siden jeg synes det er morsomt å være med på undervisning blir det vel til at jeg skal forelese litt også, tenker jeg!
 
Idag har dagen blitt preget av tre ting: Framtidens Omsorgstjeneste er et prosjekt me egen prosjektleder. Hun la fram forslag til rapport idag. Kjempebra….!!og spennende. I prosjektgruppa er det flere grundige medarbeidere så det blei en god del detaljer som måtte rettes! Vi legger fram forslag både til å øke antall plasser for demente i bofellesskap med heldøgns bemanning og antall plasser på sykehjemmet!
 
Samtidig er vi begynt å tenke på å videreføre og videreutvikle Friskliv i kommunen. Vi ønsker etablere et større fagmiljø rundt dette og jeg fikk en oppløftende prat med skolesjefen om satsing inne skole barnehage på forebyggende arbeid for barn. Spennende!!
 
Til sist fikk jeg besøk at folk fra Profdoc. Jeg har sagt ja til å være pilottester for deres nye journalsystem. Som "datanerd" synes jeg jo sånt er spennende og heldigvis synes de det var greit å prøve hos meg! Det blir nok litt famling i begynnelsen, men det får vi se på…