Tidlig oppe, varierte oppgaver og EKG til slutt!

Tidlig mandag mårra blues. Med bil til jobb….. synes alltid det er litt slitsomt å kjøre til jobb, sjøl om det er fint å møte soloppgangen… Men jeg måtte tidlig på jobb var der kl 0630 for å få en stille gjennomgang av alt som ventet etter at jeg hadde vært borte nesten hele forrige uke…. eposten hadde jeg tatt unna hjemme (Alltid lurt på om det egentlig er noe lurt med hjemmekontor og bærbar pc!?) men skrivebordet var godt fyllt opp. Og jeg fikk ro de første par timene så jeg fikk da ryddet.
 
  • Lijene til Norsk Helsenett fungerer ikke så stabilt som de bør. Irriterende med mye nedetid på travle legevakter og ikke mulig å få hjelp fra vakttelefonen deres! Jeg skriver epost og må til med å skrive et klagebrev
  • Lang samtale med en lettere (??) ruset pasient som ikke liker det fastlegen skriver om han. Jeg lytter… og lytter… og lytter uten helt å skjønne hva jeg skal gjøre for han, og han legger på med en setning om at "nå har jeg i allefall fått vite det.."
  • Kontakt med teknisk om våre rutiner for rensing av dusjer for å forebygge Legionella.. vi får litt å jobbe med der. Jeg som tilsynsmyndighet
  • Møte med psykisk helsetjeneste om en vanskelig bruker. Skal vi gi tilbud til alle psykisk sjuke uansett hvor vanskelig de er? Jeg mener nei.. og argumenterte for grensesetting og konsekvenser hvor vi må sørge for at vi sikrer tjenestene i bånn som økonomisk hjelp, bolig og nødvendig helsehjelp. Men jeg er tydelig på at sykepleier,sosionom eller hjelpepleiere skal stå aleine i oppfølgingen uten hjelp fra fastlege og spesialist. Vanskelig!
  • Oppvekstteam. Møte med lensmannen om en del vanskelige saker. En av ungdomsklubbene er stanset pga dårlig besøk fordi vi har en del ungdom som truer og gjør livet vanskelig for andre ungdommer som besøker. Besøkstallet ha stupt fra over 100 til under 10 på ett år!!?
  • Til slutt opplæring i bruk av nytt EKG på legevakta! Jeg ble tatt EKG av 5-6 ganger!

Dagen gikk fort…