Halve sannheter eller «presseløgn», kurs og støy

Jeg burde ha hatt mye mer tid til å skrive her i Bloggen! Noen ganger lurer jeg på hva jeg bør skrive, hva er viktigst, hva er mest aktuelt, hva er andre mest interessert i. Vel det har jeg ikke tid til så jeg skriver det som detter ned i hue på meg. Noen ting bruker jeg tankevirksomhet på ikke å skrive om fordi media kanskje kunne få tak i det og lage mer sak på det. Egentlig veldig uttilfredsstillende fordi jeg ofte kjenner saker som kommer i media fra en anne side enn det journalistene bestemmer seg for å presentere. Siden jeg begynte å kjøre ambulanse i studietida har jeg opplevd hvordan de store løssalgsavisene presenterer sin sannhet i avisene. Noen ganger flirer jeg av at journalister kan være så ukritiske, men for det meste blir jeg trist og kaller det "presseløgn". De presenterer sjelden en avveiet og grundig vurdert sannhet. Derfor kjøper jeg ikke lenger disse avisene… lokalavisene opplever jeg helt annerledes seriøse….skjønt jeg har svettet overfor dem også.. (Det fortjente jeg kanskje?)
 
Idag har jeg vært på kur om vurdering av selvmordsfare hos pasienter  og oppfølging og behandling av ADHD pasienter. Det er viktig arbeid. Jeg tror ikke du helt kan kjenne på det anvaret vi leger sitter med når vi skal vurdere videre oppfølging av noen som sier de vil ta livet av seg. Det er veldig godt å møtes med andre leger for å gå gjennom hvilke faglige forhold vi ska legge vekt på, vurdre risikofaktorer o.l.! Ingen kan hindre en som virkelig ønsker å ta livet av seg allikevel gjør vi alt vi kan få til for å møte en slik fare med ganske så utilstrekkelige midler mange ganger!
 
Innimellom fikk jeg telefon fra naboer til en bedrift som er oppgitt over at det ikke gjøres noe med støyen som plager dem dag og natt. Statens ForurensingsTilsyn har gitt pålegg, men det skjer ikke noe. Hvem er jeg som kan overprøve SFT? Men å møte disse naboene for å høre på dem og ta fatt i det jeg kan det skal jeg ihvertfall…
 
Inn igjen for å høre om behandling av ADHD. Jeg er spesielt interessert for jeg jobber som fengselslege på Hassel fengsel som er et kontraktsfengsel (åpen anstalt) som kun har rusmisbrukere. Det er så mange av dem som har ADHD lignende symptomer! Jeg sender mange til utredning og vi har flere som går på Ritalin. Noen har god effekt andre ikke. Ny informasjon idag og masse læring fra flinke psykiatre! Skal bli flinkere i mine henvisninger videre!!
 
En epost ventet på meg da jeg kom hjem: Hva gjør vi med en ungdom som er Mantoux omslager. Dvs at han kan være smittet med tuberkulose… Ikke annet å gjøre enn å henvise til lungespesialist for videre undersøkelse!