Papriarbeid, medisinstudent og en værdame!

Mandag med ro til å gjøre ”papirarbeid” på kontoret… Jeg har fått en henvendelse fra en medisinerstudent om de kan bruke opplysninger fra bloggen her i forhold til undervisning og oppgaver på studiet. Det var jo svært! Det er jo kjempehyggelig hvis skribleriene her i dagboka kan gjøre nytte for studenter! Det var jo i og for seg derfor jeg startet med dette også for at andre skulle kunne se hva en kommunelege gjør og kunne dra nytte av de erfaringen jeg legger ut her. Men det gjør jo at jeg skjerper meg litt, det blir liksom litt mer alvorlig når kritiske studenter skal lese bloggen. Skjønt dere må nok leve med en lett blanding av faglige erfaringer, personlige erfaringer og lettere kommentarer kanskje ikke helt grunnlagt i medisinfaget!

 

Til denne bloggen ligger det også en mulighet til kommentarer. Hvis du som leser har noe som passer så legg det gjerne igjen!

 

Papirarbeid ja… Mange har vel inntrykk av at det er mest det kommuneleger driver med og jeg skal ikke legge skjul på at mye av vårt arbeid skjer bak pc´n! Men det er ofte svært så klinisk det vi jobber med og jeg tror ingen kliniker i dag klarer seg uten å kunne det vi kommuneleger er spesialister på; lover og forskrifter, hvordan organisere tjenester, planlegge, lede, og så møter da. Vi er sååå flinke på møter! Men det å være flink på  møter er for meg å utnytte møter best mulig. De møtene jeg lager sjøl er jeg opptatt av skal holde tidsramma, ha tydelige konklusjoner og avsluttes med enighet om hva som skal være fortsettelsen. Om det er fordelig av arbeidsoppgaver eller avslutning av arbeidet. Og så er vi veldig opptatt av å løse utfordringene i et tverrfaglig miljø, noe jeg ofte opplever klinikere som lite flinke til. Det er liksom mest ork for klinikerne, virker det som…. Som i dag da jeg igjen måtte inn i en sak med søknad om godkjenning av en barnehage. Jeg har omtalt den før, men jeg synes den er så vanskelig at jeg finner mye hjelp i å diskutere mine medisinskfaglige vurderinger med barnehagekonsulenten, og med saksbehandler på byggesaksavdelingen som kjapt kunne hjelpe meg med å utfylle mine egne vurderinger med hva Plan og bygningsloven sier.. Nei DET er ikke kjedelig. Det dreier seg om å forholde seg til mennesker, tilpasse, tilrettelegge, sette grenser, være streng men ikke firkantet i forhold til et lovverk. For ikke å snakke om at det skal være til barnas beste.

 

Så hadde jeg møte med daglig leder på legevakta (Vi fikk besøk av nrk lokaltv!), gikk gjennom regnskap (kjeeedelig!!), vurderte soppinfeksjon i bolig i samtale med en beboer, snakket med en pasient om A + B preparater, gikk gjennom er reke prøvesvar på stoffmisbrukere i LAR (LegemiddelAssistert Rehabilitering), diskuterte psykiatrisk pasient med psykiatrisk sjukepleier og…og…og

 

Det er ikke mulig å skrive alt det som skjer en dag! Jeg får gjenta det jeg har sagt før at notatene her i Bloggen gjenspeiler bare et lite utdrag av dagens oppgaver. De som festet seg i hodet mitt på vei hjemover på toget…!

 

PS:og det blei jo et hyggelig møte med daglig leder i et stemningsfullt innslag på Nrk Buskerud om vintertemperatueren i nedre Buskerud. Ganske fantastisk at det kan bli en nyhet i Norge, men det var allikevel stemningsfullt! kansje 15-20 sekunder med daglig leder på legevakta som målte temperaturen. Vi måler nemlig temperaturen hver morgen på legevakta og ringer inn været til morgensendinga på radio.