Barnehage, forurensing og litt av hvert

To dager inn i uka. Jeg trodde det skulle bli en uke med litt roligere dager…?? Selvfølgelig må jeg skjønne bedre. Mandagen gikk til med saksbehandling. Det kan jo være sååå kjedelig, men jeg har ett par litt vanskelige saker som jeg jobber med og det er ganske interessant. Den ene er godkjenning av en barnehage og utfordringen er om jeg kan godkjenne oppholdsrom i en kjeller med vinduene oppe på veggen og min mye mindre lysflate enn i vanlig oppholdsrom. Lokalene er veldig fine ellers, lovverket er ikke entydelig men mye er opp til vårt skjønn. Jeg gjør dette sammen med barnehagekonsulenten for det er godt å kunne diskutere sånne vanskelige saker med andre. Det er også vanskelig å vurdere når søknaden om godkjenning kommer når søker har bygget ferdig, isteden for å sjekke det ut på forhånd!

 

Den andre er en forurensingssak… eller en miljørettet helsevernsak, da, siden jeg som kommunelege behandler den. Oppsamling av søppel på egen eiendom er slett ikke lov verken etter Forurensingsloven eller Kommunehelsetjenesteloven. Siden det er helsemessige forhold jeg skal jobbe med må det være faren for oppblomstring (!!?) av rotter og andre skadedyr som er hovedårsaken. Det lukter ikke av det, men ser stygt ut så det estetiske betyr også noe. I denne saken er problemet først og fremst beboerens adferd. Jeg synes det er vanskelig, galt eller uhensiktsmessig å gi pålegg om retting(dvs rydding) når vi veit at det fort blir like ille igjen etterpå…! Jeg starter litt forsiktig med å få til en dialog med eier av eiendommen som reint rettslig er den som må sørge for å rydde opp sjøl om det ikke er han som bor der eller står for forsøplingen..

 

Tidlig opp i dag. Veit du det er allerede mye lysere ute. Derfor er det mye koseligere både å gå til og fra jobben! Plutselig var det litt mye å gjøre med uttalelserer til Legeforeningen, samle opplysninger og lage spørreundersøkelse til Prosjektet om Rehabiliteringsplan, samtidig med oppfølging av legevaktsutstyr, kofferten til turnuslegen måtte ferdigstilles og ett par telefoner før jeg pilte ned til datakursrommet for å lære mer om det nye webpubliseringsverktøyet vi nå skal begynne å bruke.

Avsluttet i huiiii og hast med en tur til legevakta for å fikse noe datagreier før jeg skyndtet meg til toget!