Rusforum, psykitri og litt til..

Lørdag og på vei tilbake fra basketballkamp måtte jeg innom legevakta for å kikke på oppsettet for våre linjer til Norsk Helsenett. vi skal ha kontakt med vår elektroniske journal over disse linejen, men det er ikke skikkelig på plass enda. Det er komplisert når mange forskjellige teknikere skal gjøre hver sin jobb. Konsekvensen er at vi igjen må utsette oppkoblingen på legevakta…..

Fredag blei en møtedag. Det kan være ganske stressende å bruke mesteparten av dagen på møter når det ligger arbeid å venter på skrivebordet… Jeg har vel lært meg å leve med det etterhvert, men det gir ikke noen god følelse…. Jeg gikk rett fra legevakt til å gjøre ferdig prosedyrer for bruk av legekoffert vi har for turnuslegen. Spesielt narkotikaregnskapet skal følge spesielt opp og jeg mener det skal være tydelige prosedyrer slik at vi hele tida kan ha oversikt over hvem som er ansvarlig for innholdet. Vi nullstiller narkotikaregnskapet for hver turnuslege deretter får denne hovedansvaret fulgt opp av veileder som tar kontroller og godkjenner sluttoppgjøret før turnuslegen slutter… jeg rakk (selvfølgelig!!) ikke å bli ferdig, men pilte ned til Statens hus for å møte resten av medlemmene i "Rusforum" som jeg har skrevet om før… Programmet for årets konferanse i mai er allerede på vei til å bli formet. Det er morsomt å jobbe sammen med så kreative og flinke fagfolk. jeg er eneste legen og lærer en masse…

På vei hjemover gledet jeg meg over at jeg var på vei til "nettverksgruppemøte". Møte med 3 andre gamle kjente hvor vi diskterer fritt sjøl vanskelige saker som vi jobber med. En lita gruppe som gjennom mange år (guuulp vi har holdt på i 14 år!!) har vært en kjempestøtte for å kunne klare å gjøre jobben på best mulig måte! Faktisk gjennom flere jobber.. En slags ventil i en hverdag som er så travel at ingen av oss har så mye tid til å reflektere så mye over over egne reaksjoner og tenke litt bak (under?) handlingene våre. Jeg ville ikke vært den gruppa foruten!

Huff… må akkurat få med at jeg igjen måtte få hjelp av politiet til å få lagt inn en vanskelig og aggressiv pasient til undersøkelse på psykiatrisk avdeling. jeg tok meg av det på legevakta rett etter de hadde brakt inn fører og passasjer fra en bil som var gått rundt på taket flere ganger etter å ha kjørt av veien på glatta… Atter en gang gjør det godt å se på hvor flinke politibetjentene er til å takle en anspent, engstelig og aggressiv pasient. Jeg skjønner jo godt at pasienten opplever det som et overgrep når vi leger må gå inn å kreve en tvangsinnleggelse. Jeg legger jo inn på bakgrunn av en sterk bekymring og mistanke om at det er alvorlig psykisk sykdom som er årsaken til problemene. SÅ må jeg vurderere da, om lovens krav er oppfyllt. Jeg opplever det spennende, og veldig tilfredsstilllende å se hvordan vi kan utfylle hverandre i håndhevelsen av et lovverk til pasientens beste. En veldig vanskelig situasjon glei langt lettere enn jeg var redd for…..

Så var det altså helg… jeg tror jeg skal få tid til en tur i skauen på søndag. Bål og kaffelars sjøl om det er dårlig vær. Det er reine mentalhygienen… og trim..