Overbelegg på sjukehjemmet og gruvemøte!

Det er budsjetttider hos som det er vel i de fleste kommuner. Det er smått om penger og bla Omsorgstjenesten hos oss sliter med å ha kapasitet nok både til å rekke over alt de skal gjøre i hjemmebasert omsorg. Tyngre og tyngre pasienter må stelles hjemme med økende press på ansatte. Samtidig har vi overbelegg på sjukehjemmet med pasienter som må bo på stue eller bad og enkelt må nå ligge to på ett rom… Sjukehjemslegene har engasjert seg kraftig i dette og peker på at det gir dårligere mulighet for medisinskfaglig behandling, dårligere pleiemessige forhold, mindre privatliv og vanskelig for pårørende å være sammen med pasienten om private ting. Det er et økende press på ansatte som jobber i topp tempo og prøver gjøre så godt de kan overfor de som bor på sjukehjemmet. Hvorfor er det blitt så mange flere som trenger sjukehjemsplass nå? Vi tror at sykehuset skriver ut pasientene tidligere enn før og det er flere gamle syke. Hvordan skal vi klare å løse dette på kort sikt? Det er svært vanskelig å takle dette uten at utgiftene øker. Jeg er redd for at vi er ved et "breaking point" hvor vi kan begynne å miste den gode kompetanse vi har i tjenesten pga flinke ansatte med høy kunnskap som er motiverte for å gjøre en en god jobb. Det blir en vond spiral som gjør det vanskeligere å rekruttere folk, holde på de flinke vi har og klare skape et godt behandlingsmiljø. Det vil bli svært dyrt å komme ut av en slik nedadgående spiral som i siste ende går ut over tilbudet til pasientene. Må vi kjøpe flere private plasser i og utenfor kommunen? Må vi øke antall ansatte? kan vil klare å jobbe mer effektivt? Må vi igjen begynne med å legge to på hvert rom fram til vi får bygget ut sjukehjemmet? Jeg jobber hardt for å være tydelig på min rolle, dvs at jeg som kommunelege skal peke på de medisinske konsekvensene av problemene..

På fredag hadde jeg en hyggelig dag!! Veiledningsgruppa hadde overlatt til meg å arrangere møtedagen og jeg hadde fått klarsignal til å dra dem inn i Kongensgruve. Vi humpet innover med gruvetoget på morra´n . Gjennomførte en guidet tur der inne og fikk så bruke et "opphold" (hvilkerom for gruvearbeiderne) som møterom resten av dagen. Det var spennende og hyggelig! Kombinasjonen av å møtes i dette spennende miljøet og å diskutere faglige utfordringer gjorde dagen til en av de beste dette året!!