Prosjektstyring og nettverksgruppe

Idag har jeg hatt hjemmekontor og jobbet flittig med å forberede prosjektarbeid for å starte opp et forprosjekt for å lage Rehabiliteringsplan i vår kommune. Jeg skal være prosjektleder og synes det er en kjempespennende utfordring. Det er stort og omfattende og kan gjøres på mange måter og vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det hos oss. Jeg har lest gjennom en del andre kommuners planer. Det er flott med internett da mange har lagt ut sine planer tilgjengelige på sine nettsider!
 
Vi har begynbt å bruke et webbasert verktøy i prosjektstyringen. Jeg er nybegynner og har startet helt fra bunn av med å overføre tidligere erfaringer over til dette verktøyet. Det er kjempefint og gjør at hvem som vil kan kikke på hva vi jobber med, etterhvert legges møteinnkalling, referater, aktiviteter og dokumenter ut på webserveren. Du kan kikke på det her: www.e-plan.no klikk på "Øvre Eiker kommune" under kundemenyen til høyre i bildet! Etterhvert vil det komme ganske mye informasjon på disse sidene og jeg er spent på om det gir den oversikt og effektivitet vi forventer!
 
Til sist idag var  jeg i nettverksgruppemøte. Jeg har skrevet om det før og er stolt av at vi har hatt en slik gruppe gående regelmessig siden 1992! Den har virkelig vært en god støtte for meg opp gjennom åra. Støtte til å klare å gjennomføre jobben på best mulig måte. Jeg stortrives med den og får direkte og konstruktive tilbakemedlinger på det jeg tar opp. Jeg er ganske imponert over et av medlemmene som nå har tatt skrittet å trekke seg tilbake fra en lederstilling over i en mindre krevende, helt annerledes jobb som han ønsker ha inn mot pensjonisttida. Håper jeg klarer å være like klar i hodet!! Det er vanskelig å se at jeg orker samme tempoet i 17 år til. Ihvertfall tror jeg ikke min arbeidsgiver eller oppdragsgivere vil være like fornøyd….
 
Så var det rett på helga!