Flere timer foran pc – er det mulig!!??

Hallooo! En hel dag hvor jeg har kunnet jobbe med saksbehandling. Jeg har fått gjort unna svar på brev fra en innbygger i nabokommune som ønsker henvende seg til vår legevakt fordi han bor nærmer vår enn deres. Jeg har vært å sett på den innflyttingsklare legevakta, bestilt EKG system, skrevet svar til Sosial og helsedirektoratet om vi samarbeier med andre kommuner om miljørettet helsevern (= nei det gjør vi ikke). Vært i møte med psykisk helsetjeneste og vurdert forurensing på  tomta til en enebolig. Og massse annet som jo egentlig er litt kjedelig, men det er så sjeldent at jeg får tid til å sitte flere timer foran pc’n at jeg bare har kost meg!!
God middag!