Forsøpling, flytting av legevakt og litt til

Noen innbyggere har litt annerledes tankegang enn oss andre. Det skaper noen ganger ganske mye frustrasjon! Så kan man jo ta det opp med kommunelegen. I dag har jeg vært på befaring til en eiendom hvor eieren samler på ting vi andre kaller søppel. Rusler rundt og drar med seg hjem… Egentlig bra at han tar slikt bort andre steder fra, men ikke så helt greit når han bor i ett tettbygd strøk. Det ser ikke pent ut (det var mildt sagt…!), og naboene er redd for at det samler seg rotter og andre dyr på eiendommen. Det er det jeg må vurdere. Jeg er doktor og skal vurdere helsefare for naboene. Det er ikke tvil om at dette gjør det langt lettere for rottene å finne seg et sted å være. Men jeg fant ikke mat for dyr ute. Jeg tok bilder av eiendommen sjøl om eieren ikke var hjemme. Hva mener jeg så? Det er ikke så lett for jeg tror nok ikke dette er til noen umiddelbar fare for helsa til beboerne i området. Jeg er faktisk i tvil om jeg kan pålegge han rydding med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven…? Men vi kan ikke ha det slik i tettbygd strøk så jeg får snakke med miljøvernkonsulenten vår og enten bruke forurensingsloven eller et vedtak hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller smittevernloven (fare for rotteplage)

 

Ellers jobber vi som bare det med alle detaljene med flytting av legevakta! Jeg er meste spent på datautstyret. Vi skal ha flere instanser inn etterhverandre og jeg er jammen i tvil om de klarer å samkjøre seg så vi kan åpne når vi har bestemt! Men de sier det skal gå sååå!? Jeg var innom der i går og blei veldig glad over å se hvor fint det blir der! Mitt mål vil være at vi kan få til samarbeid med nabokommunene rundt vår legevakt, men der er det et langt stykke å gå enda!

 

I går var jeg på et personalmøte på Kongsberg distrikspsykiatrisk senter (DPS). De ønsker å vite litt om hva vi i kommunen forventet av dem og litt info om oss. Jeg refererte til en undersøkelse som er gjennomført med 77 slike sentra  i Norge. Fastlegene var blitt spurt om hva de mente om DPSene. De hadde ikke vært nådige og gav ikke så høye score. Kanskje dårligst på veiledning/rådgivning. Dette tas jo opp som kritikk, selvfølgelig, men jeg mener jammen man også må se på fastlegenes arbeidssituasjon og sette besvarelsene i sammenheng med hvilket grunnlag de har for å svare. Svært få fastlegen kjenner det indre livet på DPSet og ser verden ut fra sin kontorstol på kontoret. Jeg mener dette bare er ett synspunkt på denne tjenesten og slett ikke er fyldesgjørende. MEN selvfølgelig kan si noe om konktaten med fastelegene. Sjøl mener jeg vi i kommunen har gode erfaringer med vårt DPS. MEN de har jo ikke kapasitet nok… det har jo ikke vi heller…

 

Til slutt måå jeg bare sukke over at jeg igjen og igjen leser om at kommunene skal få det bedre.. Det ser dessverre ikke ut til at vi får nok penger i vår kommune til å opprettholde tjenestenivået vi har i år, i hvert fall!!