Rundbordskonferanse,lev vel og medisinstudenter

En helt dag sammen med to medisinstudenter. Lurer på hvordan inntrykk de fikk av vår kommune og meg som kommunelege?? Jeg har studenter innom en gang i mellom fordi de er utplassert på legekontor i nabokommunen. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke har mulighet til å forklare dem alt jeg gjør, lover, regler og rutiner. Jeg har gjort det noen ganger og det blir mye blasse blikk og gjesping. Jeg bestemte meg for at de bare fikk være med på min dag hvordan den enn nå artet seg. Og idag har de virkelig fått en kommunelegehverdag!!… eller…?? Jeg hadde nemlig bare to ting idag:
 
Rådmannen hadde innkalt til "rundebordskonferanse". Ganske spennende. Jeg visst ikke egentlig hva jeg gikk til, men hadde gjort leksa mi og lest litt på forhånd. Det var invitert til å diskutere utviklingsretninger i Øvre Eiker. Det er jo ganske så høytflyende for to studenter som er fokusert på kliniske kirurgi.. Og andre. Det ble imidlertid en spennende diskusjon hvor det ble diskutert en god del rundt store strategiske veilalgene framover. Jeg la fram et synspunkt jeg synes er viktig når det gjelder forebyggende helsearbeid. Vi har så lett for å mene at helse har med alt arbeide, alle aktiviteter og alle tiltak som kan forebygge helse. Jeg mener helsevesenet er alt for fokusert på risikoberegninger, behandle sykdommer og heve pekefingeren mot det ene og det andre. I vår kommune arbeider vi mye med kultur på mange nivåer. Jeg mener det er et av de viktigste områdene vi gjøre noe for våre innbyggere. Kulturopplevelser, om det så er en idrettskamp hvor ungene spiller eller Morten Viskums siste provoserende kunstutspill. Kulturholdninger med holdninger til hverandre, fremmede, innflyttere, flyktninger, gammel og ung, syk og frisk. Kulturen vi omgir oss med og er en del av virker inn på både hvordan vi oppfører oss og hvilken effekt den kan gi også på vår helse. Men kultur er et sjølstendig begrep som ikke må forstås i en helsesammenheng!! Det fine er at det er mye innen kulturtiltak, aktiviteter, holdninger og miljøer som jobber i samme retning som forebyggende helsearbeid!
Halve dagen gikk med til diskusjonene. Jeg håper virkelig dette blir noe vi kan se igjen i vårt praktiske arbeid!
 
Deretter dro jeg studentene med bort til "Øvre Huset" som er et Lev vel tiltak som jeg jo har skrevet om før. De to fikk ihvertfall være med på en vanskelig diskusjon om budsjett og regnskap. Tannbehandling til rusmisbrukere som alle rusmibrukerene som går på Lev vel får dekket av fylkestannlegen. Om hvordan voldsepisoder og drap virker inn på driften av et slikt tilbud og hvor viktig tilbudet er for helsa til disse rusmisbrukerne! En lang dag for dem som ikke er vant til det, kanskje. Dagen forsvant kjempefort for meg…