Reklame for samfunnsmedisinere!

Leger fyller mange funksjoner i vårt samfunn. Hvis jeg blir spurt har jeg aldri problemer med å anbefale folk å utdanne seg til lege. Du kan fly rundt i helikopter å redde menneskeliv eller du kan sitte bak mikroskopet å forske.En fantastisk utdannelse. For meg er samfunnsmedisin noe av det mest spennende jeg har vært borti som lege. Njaaa ikke sånn spennende med adrenalinkick og blålys, sjøl om det skjer også. Det som er så spennende er at det er så mye forskjellig som skjer. Den ene dagen kan jeg være med i en politiaksjon (Ok det skjer sjelden, men jeg har opplevd det flere ganger!) andre ganger kan du være med på å planlegge nytt psykiatrisk tilbud i kommunen. Begge er spennende ting! Allsidigheten i jobben er noe av det som gleder meg aller mest. En annen viktig opplevelse er å jobbe sammen med fagfolk fra andre yrker. DET har virkelig utvidet min faglige horisont! Jeg har gått i lære hos jurister, ingeniører, hjelpepleiere, bioingeiøerer, veterinærer, flyktningekonsulenter, ledere, økonomer osv! Det er samlingen fra alle disse erfaringene/læretidene jeg er stolt av. Sånn jeg opplever det er samfunnsmedisinerens store styrke nettopp at kunnskapen om sykdommer og hvordan menneskekroppen fungerer kan kombineres med andres kunnskap til en viktig kunnskap for kommuner, helseforetak og forvaltning… Og så er det morsomt! Kunne ikke dy meg, men måtte legge inn en litt reklame!!