Tuberkulose, Leger uten grenser og Tv aksjon!

TO hovedsaker i går: Rullering av Tuberkulosekontrollprogrammet og Tv aksjonen 2006. Hvis du tror det er alt må du tro om igjen…. !! Startet dagen litt på skrå for jeg forsov meg og rakk så vidt toget! Sammen med helsesøster gikk vi gjennom det lovpålagte Tuberkulosekontrollprogrammet. Jeg har laget det, men det er jo de som gjør de fleste av de praktiske oppgavene og jeg klarer ikke helt å følge med når de gjør endringer i praktiske rutiner. Hovedkonklusjonen ble da også at jeg omarbeidet kapittelet med rutiner og bare viser til de prosedyrene de utarbeider og holder oppdatert. Så mye enklere! Så oppdaterer jeg rutinene for fastlegen og pleie- og omsorg. Det fine med å jobbe med slikt er når andre tar ansvar og gjør et arbeid… og det mye bedre enn meg…
 
På slutten av dagen dro jeg til Statens hus for å være med på fylkeskomiteen for Tv aksjonen 2006. I år gå pengene til Leger uten grenser noe det fortjener! Det vikgite er å skaffe nok bøssebærere, sjåfører til disse, skape interesse for aksjonen og skaffe penger!! Moro å være med på. Ikke minst å oppdage at vi har flinke folk i egen organisasjon som står klare til å gjøre en jobb!!
 
Idag har jeg vært i møte med andre kommuneleger i kommunelegeforum . Jeg blir alltid forbauset over hvor mye som skjer blant kolleger og hvor mye jeg har å lære av det de gjør. Idag her vi fått masse innblikk i hvordan de løser en del oppgaver i Drammen som vi kan ha stor nytte av når vi skal gjøre samme oppgaver. Ikke minst er det spennende å høre om deres prosjekt innen eldreomsorgen med å bruke legespesialister fra sjukehuset inn på sjukehjemmene i kommunen. Riktignok mener jeg sjøl at sjukehjemsmedisin bør være allmennmedisin men dette prosjektet er kjempeviktig for å gå opp grenselinjer og trekke erfaringer og ikke minst kunne skape rekruttering til geriatriske stillinger!
 
Så må jeg logge meg av for å pile bort på Legerådsmøte som skal foregå på Hokksund Kurbad!