En typisk arbeidsdag med pannekaker til middag!

En typisk kommunelegedag består av en god prosjon møter, mange telefoner, saker som skrives på pc’n, et par saker som må avklares kjapt, opptil flere hyggelige samtaler med dyktige fagfolk som ikke er medisinere, litt stress over å ikke rekke alt og en følelse av jeg betydde litt i dag også. Motiverende arbeidsdag!
 
Klagesaker har jeg lært meg å være pinlig grundige på både i forhold til å vise klager at vi tar henvendelsene seriøst, ta vare på ansatte som blir innklaget og følge opp lovverket riktig. Det er som oftest legevakta vi får klager på. Noen forventer mer service og faglig trygghet enn det vi kan sikre dem. Det er realt at de klager, mener jeg, og vi har laget en egen prosedyre for håndtering av klager. Det skal være klart for klager hele tida at Helsetilsynet er riktig klageinstans for feil medisinsk behandling. Men siden klager nesten alltid dreier seg om problematisk kommunikasjon tilbyr jeg å behandle klagen i forkant. Det har vi gode erfaringer med. Begynte på en slik sak idag..
 
Kommunelegeforum har jeg vel skrevet om før. Jeg fungerer som sekretær for forumet og måtte kaste meg rundt for å få sendt ut invitasjonen igjen. Jeg gleder meg alltid til å møte kollegene til diskusjon!
 
Legeråd kom nesten samtidig. Vi kaller "Allmennlegerådet"  fremdeles Legeråd fordi det har en god klang og fungerer godt. Mange saker å ta opp denne gang. Vi møtes på Hokksund kurbad for informasjon om deres tilbud først før vi snakker om ny legevakt, vaktturnus, informasjon og diskusjoner. Det er en flott gjeng fastleger med tydelige meninger som gir gode råd tilbake til oss i kommunen, men har også gode faglige diskusjoner seg imellom!
 
Friskliv har jeg også skrevet om før. Idag hadde vi styremøte og fordelte penger vi får av staten til forskjellige forebyggende tiltak som frokost på skoler, fruktabonnement på skoler, aktivitetstiltak, røykeslutt og kostholdskurs! Typisk tverrfaglis samarbeid mellom skoler, kultur, idrettslag og helse!
 
Avdelingsmøte er alltid også spennende… eller ihvertfall utfordrende. Det er mye informasjoner og for meg kjempeviktig og god informasjon om hva som skjer på plansida i kommunen! Vi består av alt fra skogsarbeidere til planleggere og det er spennende å høre hvordan de andre jobber. Vi fikk en engasjert diskusjon rundt mobiltelefoner betalt av arbeidsgiver. Jeg har det og må nå betale skatt fordi jeg også bruker den privat. Kommunen er pålagt tilgang til kommunelege 24 timer i døgnet 365 dager i året og jeg er så nært som alltid tilgjengelig på mobiltelefonen. Jeg har aldri fått vaktgodtgjørelse for dette sjøl om jeg blir ringt til om jeg er i Skottland eller i skjærgården på Sørlandet. Det er kanskje blitt en livsstil for meg, jeg anser det som et liiite bidrag fra kommunen at de holder meg med en dyr mobiltelefon som jeg også bruker privat. Hvis det koster meg penger ville jeg jo bare la den ligge igjen på jobben. Vaktgodgjørelse vil bli svært dyrt i forhold. Men jeg er jo i en litt spesiell situasjon ikke aller har en lovpålagt vaktplikt og mange betaler tilbake privatbruk av arbeidsgivers mobiltelefon og må nå altså også betale skatt for det. Noe så byråkratisk, jeg er ikke i tvil om at det er til arbeidsgivers fordel hvis ansatte har på mobilen også hjemme! (Hvis de ønsker det da)
 
Godkjenning av familiebarnehage var siste post på dagen. Sammen med barnehagekonsulenten var vi hjemme hos en som ønsket starte med familiebarnehage. Jeg skal godkjenne lokalene hun driften. Det synes jeg er både hyggelig og ok arbeid. Spesielt fordi det er fint å jobbe sammen med andre fagfolk som er flinke!
 
Sa jeg at det blei noen telefoner innimellom…? og så var det pannekaker til middag idag!!