RUSFORUM

Jeg har vært så heldig å få være medlem i ei arbeidsgruppe som jobber med å arrangere et "Rusforum" hvert år. Dvs vi arrangerer en to dagers samling for alle som jobber i rusomsorgen. Fra sosialtjenesten, rusteam, psykiatriteam, fastleger, kommuneleger, spesialisthelsetjenetsen og institusjsoner. Det pleier å komme ca 60-70 hver gang og det er ei gruppe med høyt kompetente folk innen rusomsorg. Hensikten med Rusforum er å trekke folk sammen på tvers av forvaltningsnivåer og faggrupper for å dele meninger, synspunkter og lære av hverandre. De to dagene består av en liten del innledninger og informasjoner bla fra fylkesmannen eller andre fagmiljøer. Mesteparten av de to dagene er satt av til at deltakerne skal diskutere sammen og legge fram synspunkter. Det er virkelig spennende! Det er morsomt og det er utrolig lærerikt. Bare synd at det er få fastleger og kommuneleger som melder seg på! Nå som rusomsorgen er flyttet over i helsevesenet er det blitt mye tydeligere hvor stor forskjell det er på fag og holdninger innen legetjenesten og sosialtjenesten. Det er blitt tydelig at mange av spesialisthelsetjenestens begreper og holdnigner slett ikke holder når de skal overføres til rusomsorgen. Det MÅ skje endringer og det er hissige/ivrige diskusjoner innen både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.<br<

Det er f.eks stor forskjell på hvordan en fastlege (som vanlig da!) skriver henvisninger og følger opp sine pasienter i forhold til hvordan sosialtjenesten/rustjenesten gjør det. Det er jo ikke rart for det er store forskjeller i systemene, historikk og tradisjoner. Ja kanskje også i holdninger til rusmisbrukere! Vi skal bla diskutere bruken av Individuell Plan (IP). Det er sjelden fastleger tar initiativet til det (enda..?) enda lovverket også gjelder dem, sosialtjenesten har begynt.

IP mener jeg må være en dynamisk plan. Dvs plan er et galt ord etter min mening. Det peker i retning av noe stort og altomfattende. Jeg mener IP må være kortfattet, rask å lage og enkelt å oppdatere. Den kan kanskje raskt settes sammen første gang for en kort periode for å bli oppdatert når man ser behov for å utvide den. jeg har skjønt at mange ikke er enig med meg og det er enda stor skepsis fordi folk mener det tar så mye ressurser å lage en IP. NEI! sier jeg vi trenger ikke bruke mye tid i første omgang. Bare få satt sammen hva pasienten ønsker, hvilke tjenester som bør være med, for så å ta en kontakt med disse for å få en oversikt over hva de kan tilby og hvordan og når de skal inn i bildet. Etterhvert må IP opdateres og det må kanskje lages ansvarsgrupper osv, men planverket skal ikke være stort å omfattende i IP. Det skal gi oversikt over hvem som har ansvar for hva…ikke detaljene… mener nå jeg…
<br<
Det som er fint med å engasjere seg i slikt tverrfaglig arbeidsgrupper er at det er rein videreutdanning! Viktig i en jobb som kommunelege hvor man skal forholde seg til mange forskjellige faginstanser!

Avsluttet jobben fra hjemmekontoret idag. Ett par brev er blitt liggende litt for lenge, desverre, så de måtte skrives. kunne sendes som epost. Det er jo en lettelse isteden for alt papirarbeidet! Så nå er det klart for langhelg før 1 mai