Miljørettet helsevern- lett – vanskelig?

Miljørettet helsevern er egentlig ikke så lett. Det skal inneholde en faglig vurdering samtidig med at man er nødt til å se ting i sammenheng med økonomi, tradisjoner, kultur, funksjon og hvem som er brukere. Jeg mener dette er viktig når man skal gå på inspeksjoner, vurdere inneklima å evt vurdere klager. Jeg har flere slike saker svevende for tida. En kanskje enkel sak er en godkjenning av en ny avdeling av en barnehage hvor en etablert barnehage ønsker å ta ibruk lokalen i et samfunnshus til barnehage. Flotte lokaler som har det tekniske i stand, men det er flere brukere av lokalene og en dag i uka er det eldremøte der med middag osv som de ikke vil endre på. Hvor skal barna være da når de skal tilbys et heldagstilbud? Og har det med miljørettet helsevern å gjør? Ja selvfølgelig for løsningene har det… Bruk av lavvo og kjellerlokaler skal stå i beredskap hvis de trenger å være inne den tida hovedlokalene er opptatt. Skal jeg godkjenne det….tjaaa. Jeg synes jeg får best hjelp av å snakke med barnehagekonsulenten… Vi pleier å klare ta en avgjørelse sammen sjøl om det innenfor mitt lovverk. Godt å ikke være aleine. Godt å ha noen å diskutere med.

Den andre saken er laaangt vanskeligere. En beboer klager på et telt naboen har satt opp ulovlig på sin eiendom. Påstand om at det samler seg rotter der, lukter osv. Det er gjort vedtak om fjerning av teltet med hjemmel i Plan og bygningsloven, men personen gjør ingenting… Hva da? Hjelper det å gjøre et nytt vedtak med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven?? Tja du får følge med å se hva jeg klarer å gruble meg fram til. Første skritt blir uansett å snakke med byggesak og å kikke på teltet (Hmm snarere lukte,kanskje??)