hvor mye gjess er helsefarlig?

Det er ikke alltid like lett å være samfunnsmedisiner heller!! Jeg prøver å gjøre det så godt jeg kan med å dokumentere vedtak jeg gjør i medisinsk forskning. Jeg synes at valg jeg skal stå for som kommunelege skal grunngis så godt det er mulig i kunnskapsbasert forskning. Men det er ofte at det ikke er mulig. Da sjekker jeg gjerne litt rundt med kolleger nær og fjern, og med helsemyndighetene i statlig forvaltning. I dag fikk jeg imidlertid en utfordring jeg har vanskelig å finne dokumentasjon på:
Vi har en campingplass rett ved sentrum. Den ligger inntil Drammenselva som renner stor og stille forbi. Elva er blitt mye reinere enn før og elvebredden mye mer tiltalende. Det synes også Canadagjess som i økende antall trekker til våre våtmarksområder. De er ikke særlig ønsket fordi de ikke er naturlig tilhørende i vårt område. Det er store dyr og jeg har fått mange henvendelser fra bekymrede foreldre som lurer på om det er helsefarlig med mye avføring fra gjess liggende på badestranda og i vannet. Og dette var før fugleinfluensaen blei et emne!

Altså, campingplassen har fine badeplasser, koselig vannspeil og en liten elv med kommunikasjon til Drammenselva. Ideell for badende mennesker og canadagjess… Men de to går ikke så godt sammen. De er kraftig økende i antall, finner jo mat (ja noen mater dem til og med!) i området og fine hekkeplasser og rolig vann å svømme i. Og de skiter…skiter så mye at folk ikke vil sitte på badestranda uten at møkka fjernes. Det er jo en jobb når det er tørt, men når det er regnvått er det en møkkajobb!

Er det et helseproblem?
Enda er ikke fugleinfluensaen noe menneskeproblem, men veterinæren sier at disse fuglene også er bærere av salmonella- og campylobacterinfeksjoner. Det er straks et menneskeproblem også og grunn for en kommunelege å rynke panna og kanskje gripe etter pennen for å gjøre vedtak om å skyte dyra..?

Andre kommuner gjør også vedtak i forhold til viltloven fordi de ødelegger grunnlaget for de dyra/fuglene som naturlig har tilhold der. I forhold til campingplassen mener jeg vi kan legge mest vekt på helseproblematikken og hjemle dette i Kommunehelsetjenestelovens §4a, om miljøpåvirkning på menneskenes helse.

Hvordan skal det så gjøres?
Jeg har heldigvis et godt samarbeid med skogbrukssjefen som også er leder i viltnemda så vi kan diskutere dette både sett fra menneskesida og viltsida. Han har ingen ting i mot at jeg gjør vedtak om jakting/slakt av canadagjess i området. Så får vi samarbeide med lensmannen for å få lov til å skyte i tettbygd strøk. Det skal gjøres skikkelig!

Det har vist seg andre steder at jakt på gjessene gjør at de holder seg vekk (naturlig nok!!?) Så jeg håper vi kan forbedre denne plagen.