Nødnett, Kvinnedag, støy og NORSAM og enda mer fugleinfluensa

 

Kvinnedagen! Jeg har vært i Oslo i hele dag på ”workshop” om nytt norsk nødnett. Statskonsult har fått i oppdrag å måle gevinster ved gjennomføringen av dette prosjekter til 3-4 milliarder. Det er ufattelig mye penger og ganske vanskelig å skjønne. Hovedgevinsten blir selvfølgelig at politi, brann og helsevesen får et landsdekkende kommunikasjonssystem. Det jo gi bedre sikkerhet for innbyggerne og sikrere arbeid for oss som skal jobbe med det!(?) Regner vi med. Det skal nok bli en ganske frustrerende innføring for her er det mange muligheter til å feile. Jeg er ikke i tvil om at vi vil få et langt bedre system enn det vi har i dag, men er svært spent på gjennomføringen siden bla vår kommune er noen av de første som får…

 

Så møtte jeg sammen med mange andre folk fra de andre nødetatene. Jeg sa ”Ja” igjen og har egentlig sittet med dårlig samvittighet i hele dag fordi jeg veit det er en god del som ligger og venter på skrivebordet. Fra den gamle damen som klager på støy fra en ventilasjonsvifte som bråker utenfor soveromsvinduet sitt til å skrive pålegg om retting ”røyketelt”. Godt jeg kan sitte å jobbe meg hjemover på toget. Med pc´n på fanget og musikk i øret klarte jeg faktisk å skrive pålegget om å endre røyketeltet før jeg rakk hjem!

 

06.03.2006

Jeg har jobbet mye med å lage Retningslinjer for støy fra musikkaktiviteter i tettbygd strøk i dag! Det er ikke enkelt, både fordi den eneste kommunen som har egen forskrift i dag er Oslo. Vi andre må lage retningslinjer for det skal ikke være mange lokale forskrifter lenger. Jeg mener det er viktig å lage noen retningslinjer allikevel for det vil gjøre det mer oversiktlig for de som vil bruke tid å penger på å etablere f.eks en pub med musikkarrangement som attraksjon, eller utekonserter eller utekonsenter og lignende. Musikk er fint for noen, støy for andre. Det er jo spesielt i helger det er populært med slike arrangement Det faller jo ofte sammen med at andre vil sove ut om natta og slett ikke forstyrres av høy musikk? Hvor ofte skal det være lov å ha utekonserter i året? 4? 6?  Dette er ikke et område hvor det er klar medisinsk forskning på hva som er best så jeg må legge inn egen vurdering ut fra hva andre kommuner har valgt. På bakgrunn av hva de har gjort i Oslo, Trondheim og Fredrikstad snekrer jeg sammen et retningslinje som vi må behandle politisk.

 

Jeg jobber jo også noe med NORSAM. Det er spennende for tida for det skjer en del, vi forbereder en stor konferanse 10 mai og vi skal ha møter med legene i ”den sentrale helseforvaltningen”, og med Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin på Universitetet i Oslo. Epost hit og dit…DET er et stort framskritt fra før hvor vi måtte vente i telefonen til folk blei ledige…

 

Fugleinfluensaens trussel har kommet helt inn i hagan hjemme. I helga måtte jeg ta livet av den siste høna vi hadde igjen i vår lille bygårdshønsegård..! Synd å ta livet av et friskt dyr, sjøl om hun var gammel! Men alternativet var jo at hun blei låst inne i et lite hønsehus og det synes vi var dyreplageri. Proppfull av sovemedisin gjorde hun ikke noe motstand mot å bli lagt på hoggestabben, stakkars.. Sønnen håper hun ikke kom til de ”evige jaktmarker” men et vennligere sted for ei høne…

 

På jobb må vi nå ta stilling til hva vi mener om ville gjess som oppholder seg i byen og koser seg rundt den lokale campingplassen. Jeg har alltid vært litt skeptisk til at så pass mange av de store fuglene svømmer omkring på badeplassen. Hvordan vi evt skal få holdt dem helt vekk er jeg usikker på, sjøl om det vel er fare for at det blir full jakt på dem hvis vi får registrert fugler med influensa hos oss? Det er Mattilsynet som bestemmer, men jeg følger med litt på sidelinja. Samarbeidet med dem er bare helt flott og vi utfyller hverandre fint både i forhold til arbeidsområdene og forholdet til mediene. Det er nok mest arbeid med de siste foreløpig..