NLA konferansen

Jeg har vært på Norsk LuftAmbulanses konferanse som dreide seg mest om nødmeldesystemet for helsevesenet og litt om aktuelle smittsomme sykdommer. (Du gjetter kanskje hvem det var?)

Det er vedtatt at det skal innføres et nytt sambandssystem i Norge hvor alle nødetatene skal få samme system. Et digitalt system mer avansert enn GSM nettet for mobiltelefoner. Buskerud er en av de første som får det nye nettet. Etter framdriftsplanen skal vi ha det på plass innen sommeren 2007. Det skal investeres over 4 milliarder kroner over 4 år så dette er gigantisk… Det jo tankevekkende at de investerer så mye penger men ikke har med hjemmebasert omsorg i investeringsplanen…. I det nye systemet kan politi, brann og helsevesen snakke direkte sammen noe de ikke kan i dagens sambandsutstyr. Og det blir et system hvor uvedkommende ikke kan lytte. Spesielt politiet er nok glad for det! Jeg kommenterte i samtale med noen av aktørene i systemet at vi i Øvre Eiker gjerne vil være i forkant. Det gjorde jeg først og fremst fordi jeg mener det er viktig at vi ute i kommunene er med å forme det vi kan når systemet ”rulles ut” i kommuneNorge.

Resten av konferansen dreide seg om pandemi (les fugleinfluensa) og Legionella. To storslagere i mediabildet! Direktøren på Folkehelseinstituttet, Geir Stene Larsen, fortalte at han igjen og igjen hadde forklart for journalister at fugleinfluensa ikke er en menneskesykdom sjøl om vi får den hit til Norge. Han opplevde i ene øyeblikket at avisene slo opp hvor farlig influensaen var for i neste avisutgave skrive om at folk ikke må engste seg så mye. Du snakker om psykisk jo-jo leik med folks følelser!
Fra Fredrikstad fikk vi høre om hvordan de hadde brukt nye digitale kartprogram sammen med et miljøprogram til å finne fram til hvor Legionellasmitten kom fra ved epidemiutbruddet sommeren 2005. Du snakker om elegant og effektivt arbeid. Det er ikke mange kommuner som har slike program og kompetanse, i hvert fall ikke i Øvre Eiker. Jeg skal nok ringe kollega Rønsen hvis vi får et utbrudd!!