Det er så flott atte

Endelig ferdig med gjennomgang av skoler og barnehager i forhold til miljørettet helsevern!! Jeg har brukt alt for lang tid på det og må jo beklage det overfor de som har ventet på en konklusjon på mine befaringer til alle skolene og barnehagene i kommunen. Før helga gjorde jeg den politiske saken ferdig. I dag hadde vi ”nettverksmøte” med alle de som jobber med miljørettet helsevern i kommunene. Jeg fikk en del viktige innspill til gjennomgangen ved å høre på hvordan de behandlet slike saker. Det varierer ganske mye… Fordi jeg ikke har så tid eller kapasitet må jeg velge en litt overordnet måte å vurdere innemiljøet på skolene og barnehagene. Jeg har ikke gått i detalj på forskriftens paragrafer, men gjort en totalvurdering av forholdene. Jeg mener nok også at vi må gjøre det når vi skal vurdere store og dyre bygninger som skoler og barnehager. I vår kommune er det nok generelt godt vedlikeholde og oppfølging til tross for dette har jeg måtte gi en dispensasjon og en godkjenning for bare ett år. Vi har en ungdomsskole som har så mange dårlige løsninger, midlertidige, gammeldags og det vil koste så mye å gjøre den i akseptabel stand at jeg mener det ikke bør gjøres, men bygges ny skole. Allikevel er det ikke helt lett for jeg har ikke medisinsk faglig grunnlag til å stenge skolen. Jeg mener ikke det er direkte helsefarlig å være på skolen… Det er godt å vite at det er lagt inn en ny skole i langtidsbudsjettet…

Også rett før helga vedtok politikerne hos oss at det skal utredes et nybygg på sykehjemmet og bygg av 24 nye omsorgsboliger for demente. Et vedtak som det selvfølgelig er spennende å jobbe med! Det stiller noen økonomiske utfordringer det blir vaskelig å finne løsninger på, samtidig gir det mange faglige muligheter! Jeg er heldig og er blitt trukket med i arbeidet helt fra begynnelsen. !! for jeg må samarbeide med sykehjemslegene om faglige synspunkter, med omsorgsseksjonen om deres vurderinger og vurdere brukernes behov i prosessen mot å lage en politisk sak som presenteres tilbake. Skal vi bare foreslå å bygge ut det allerede store sykehjemmet? ..eller skal vi etablere et nytt sykehjem? Skal vi se annerledes på funksjonssammensetningen på sykhjemmet? Jeg gleder meg til det videre arbeidet med dette og til å se utfallet! DETTE er samfunnsmedisinsk arbeid!