En travel dag og vanskelige evalureringer

Noen dager er så varierte at hue nesten ikke klarer følge med..?? Onsdagen inneholdt møte med psykisk helsetjeneste i kommunen med møte om psykiatriske pasienter, møte helse- og sosialsjefen om rehabiliteringsplan, diskusjon med lensmannen om siste års selvmord blant ungdom for å vurdere samarbeid, hyppighet og hendelsesforløp, skrive tekst til kommuneplanen om Folkehelsearbeid og beredskap samt en befaring til en familiebarnehage. Innimellom har det som vanlig vært SMS er og samtaler på mobiltelefonen. Det blei bare tid til en kort lunsjpause i dag!

Statistikk har jeg kommentert tidligere og i dag hadde vi et samarbeidsmøte med lensmannen om realitetene bak selvmordsstatistikken blant ungdom under 20 år siste 5 åra. Lensmannen er alltid (bare nesten viste det seg!) inne i bildet ved slik forferdelige hendelser og både før, under og tildels etter, har vi et samarbeid. Har vi mer sjøldrap i vår kommune enn andre steder? Statistikken gir en pekepinn, men vi ble skjønt enige om at det var så få tilfeller at det ikke er mulig å si noe sikkert. På 10 år er vi kanskje på landsgjennomsnittet. På siste 3 år ligger vi over. Det bør og kan brukes på forskjellige måter. Vi ønsker øke forebyggende tjenester til barn og ungdom. Hvis kommunestyret ønsker det samme i kveld da!

Det unngikk selvfølgelig ikke diskusjonen om vi mente vi kunne gjort ting bedre og unngått noen av tragediene. En vond og vanskelig gjennomgang i etterpåklokskapens lys. Noe har vært bra annet ville vi nok gjort annerledes i ettertid… Jeg tror det er få som veit hvor belastende det kan være å se på sine egne handlinger i ettertid når man kjenner den tragiske utgangen! Sjøl om vi nok ikke kunne hindret de fatale utfallene gjør det vondt å tenke på de som sitter igjen i nære familie… kunne vi har hindret dødsfallet?? Jeg er stort sett ganske så imponert over det arbeidet politiet gjør i slike situasjoner. Jeg kan si det samme om helsepersonellet, barnevernet og sosialtjenesten.. for ikke å si prest. Allikevel er det jo tankene på om vi kunne avslørt faren for sjøldrapet tidligere som er vanskelig…

Vi møtes i slike møter for å forberede oss og bruke felles erfaring for å kunne gjøre et bedre arbeid videre og det er virkelig nyttig!

Hmmm det kunne jo vært fristende å si noen ord om politireformen også i denne sammenhengen. Det blei vekslet noen ord under møtet og vi er jo en heldig kommune! Vi har et godt samarbeid med et lensmannskontor som til fulle ser sitt ansvar i lokalsamfunnet!