Kommuneleger på Kaffebar

Jeg hadde et langt møte med helsesjefen i nabokommunen idag. En arbeidslunsj på en lokal kaffebar. Flere møter burde være sånn og flere kommuneleger burde gjøre sånn!! Ikke ha møtet på en kaffebar, altså, men møtes for å diskutere felles utfordringer. Det er hyggelig å møtes, men ikke minst setter det ens egne tanker i nytt lys. Hvorfor i all verden tenkte ikke jeg på det!! Tenker jeg innomellom, men så opplever jeg gjerne at andre synes jeg har tenkt lurt også….innimellom. Jeg er helt "hol" på å diskutere å snakke med kollegasamfunnsmedisinere om egne faglige ting. Samtidig følger jeg opp både veiledningsgruppe i samfunnsmedisin og et kommunelegeforum for hele fylket. Jeg kan ikke unnvære noen av dem! De er svært forskjellige og gir forskjellig støtte og faglige tilbakemeldinger. Om ikke annet så får jeg ihvertfall diskutert med en kollega. Vi er ofte aleine i kommunen vi kommuneleger. Det er ikke naturlig å diskutere alt med fastleger eller andre i administrasjonen . Vi fikk virkelig gått gjennom ei rekke med saker mellom kaffeslurp og teslurker. Begge var vi ganske så oppgitte over at det var kommet en ny forskrift for leger som skal kreve refusjon fra trygden slik fastlegene gjør. Ett år ekstra må en slik lege gå i veiledning og kommunene skal sørge for veiledning og sikre veiledningsprogrammet. Forskriften er gjort gjeldende fra 1/1-2006, mens brevet om innføringen kom til oss i forrige uke…(??) Så var vi kjapt innom en diskusjon om norm for sykehjemsleger. Sosial- og helsedirektoratet har brukt mange sider på å si at de egentlig ikke vil ha en norm slik Stortinget har bedt om. Vi i kommunene vil GJERNE ha en slik norm!! Legedekningen på sykehjemmene ut over landet er bekymringsfullt lav og sjøl om en norm ikke løser rekrutteringsproblemet vil det ihvertfall gi muligheter for å opprette stillinger som leger kan ha som hovedjobb, ikke som idag med noen ofte små timer i uka.
Njaa bare den diskusjonen kunne jeg bruke 100vis av ord på så jeg tror jeg forter meg over til slutten hvor vi diskuterte muligheten for et konkret samarbeid om miljørettet helsevernoppgaver i de to kommunene. Det er spennende og etterhvert helt nødvendig for å løse alle disse oppgavene at vi ser over kommunegrensene for å få kapasietet nok. Vi var begge enige om å jobbe videre med det