Miljørettet helsevern i skoler og barnehager og litt sosialtjeneste

Har jobbet med å lage en sak til kommunestyret idag…blant annet. Jeg har vært på befaring til alle skolene og barnehagene for å vurdere status på miljørettet helsevern. Politikerne fikk forrige sak i 2003 og gjorde vedtak om at de ønsket en slik gjennomgang hvert år. Det er bare meg som jobber med miljørettet helsevern hos oss så det har jeg ikke kapasitet til ..rett og slett. Nå er det nesten 3 år siden….
 
Skolene er i godt stand i Øvre Eiker. Riktignok har vi en ungdomsskole som de fleste ønsker ble byttet ut…inklusive meg, men jeg kan nok ikke med hånden på hjertet slå i bordet å si at den ikke kan godkjennes (he he det blei vanskeligere enn jeg tenkte..!) Skolen har mangler men å si at den er helsefarlig for elevene er drygt. Men en endelig godkjenning får den ikke av meg. Heldigvis har vi en ny skole på langtidsbudsjettet!
 
Barnehagene har vært virkelig flinke til å følge opp tidligere påpekninger. Det er gjort til dels store investeringer. Vi har fått tilvekst av en naturbarnehage (som jeg har snakket om før) og en oppussing av en gammel skole til den flotteste mest særegne barnehagen jeg har sett…!
 
Sjøl om det er både spennende og morsomt tar det mye tid å gjøre dette arbeidet som nok ikke trenger å være legearbeid. Det kan jeg jo skrive mer om seinere for vi har tanker om å gjøre noe med dette…
 
Kvalitetsutvikling av sosialtjenesten. Jeg er bedt om å sitte i en arbeidsgruppe i sosial og helsedirektoratet som skal jobbe med dette. Som samfunnsmedisiner med sympati for sosialmedisin er det et spennende arbeid. Det er liksom to forskjellige verdener innen sosialtjensten og helsetjenesten i kommunene. Jeg har fått litt innsyn i det og mener virkelig at vi kunne dra nytte av hverandres erfaringer… og kanskje pille vekk unoter både her og der! Jeg kommer nok tilbake til dette etterhvert…
 
Nå må jeg ut i kulda og hjem!