Ny legevakt

jeg har skrevet om det før, men gjør det igjen fordi vi er mitt oppe i den praktiske gjennomføringa noe som jo fører til en del tanker!
 
Arkitekten har levert siste tegning på den nye legevakta i Hokksund. den skal ligge ved kommunens tekniske sentral, vegg i vegg med ambulansesentralen. Den er meget godt plassert like ved et trafikk knutepunkt.
 
Idag har vi hatt første møte i prosjketgruppa som skal bestemme innholdet i legevakta. Det er mye å tenke på! I forkant har vi fått inn lister både fra den nyetablerte legevakta i Bodø (som er mye større enn vår), liste med utstyr som er levert til andre legevaktsentraler fra en utstyrsleverandør og vi bruker også Legevaktshåndboka til å gi en oversikt. Det er en balansegang å finne det utstyret vi trenger, ikke for mye , ikke for lite.
 
vi gleder oss jo veldig. Vi har mye utstyr som vi kan bruke etter at vi overtok et helt kirurgisk beredskapssjukehus (se tidligere), men ellers er utfordringen jo først og fremst å huske alle detaljene som må med. Heldigvis har vi både engasjerte fastleger og ansatte på legevakta som vil delta i arbeidsgrupper. Det er en kjemperessurs samtidig som det gjør hele prosjektet til deres prosjekt. Som kommunelege kan jeg bidra med praktiske ting mens de utarbeider det de mener må være med, utforming og innhold!
 
Jeg har også utfordret våre to turnusleger til å jobbe med innholdet for å se om de helt ferske legene har andre synspunkter enn oss gamlingene.
 
Dette er spennende arbeid. Etablere noe nytt, noe bedre og noe som skal utvikles videre! Bla håper jeg at vi kan få til et samarbeid med nabokommunene om driften av legevakta. Det er under 10 minutter å kjøre til legevaktsentralen i Nedre Eiker og jeg ønsker et samarbeid som klart vil bli en styrke både faglig og økonomisk.
 
Det er klart gøy å være med på å lage sånt. Jeg synes allikevel det er mer morro å gjøre dette sammen med de som skal bruke den. Det er utrolig spennendeå bidra i bakgrunnen, legge til rette, gjøre enkeltoppgaver og se hvordan prosjektgruppa sjøl griper oppgavene for å løse dem! gøyyyyy