Friskliv og Folkehelsesatsing

idag har jeg jobbet en del med Folkehelsearbeid og Friskliv. Du kan lese om Frisklivsprosjektet i hva jeg har skrevet tidligere. Vi har fått penger fra Fylket/fylkesmannen for å jobbe med folkehelsearbeid og har inngått en partnerskapsavtale som betyr at vi har forpliktet oss til å jobbe med folkehelsearbeid sammen med frivillige foreninger. Det er spennende!
 
Men det jeg skulle skrive noe om er synspunkt på folkehelsearbeidet…
 
I Øvre Eiker har vi en visjon som sier at vi skal jobbe "sammen med" innbyggerne når vi skal løse oppgaver. Innen Folkehelsearbeidet gjør de frivillige foreningene en kjempejobb i vår kommune (som i andre kommuner) Vi ønsker derfor å synliggjøre dette arbeidet, vise befolkninga at det er masse ting de kan være med på i vår kommune som bidrar til bedre helse. Alt fra det privatdrevne Kulturlaboratoriet i Vestfossen til den frivillige organisasjonen Turnforeningen i Hokksund. Vi har også en kommunalt ansatt fysioterapeut som jobber med stavganggrupper i Trim på resept og kjøper tjenester fra en ansatt i Vestfossen idrettsforening som jobber med fysisk aktivitet på skolene. Dette vil vi gjerne gjøre mer av, samtidig som vi ønsker stimulere flere foreninger til å ta opp popullære aktiviteter. Sammen med ideologien betyr også at det ikke er kommunen som skal ha ansvar for tiltakene  men bidra sammen med andre for å gjøre publikum oppmerksomme på dem. Da blir det nok ikke så riktig å lage en "Frisklivssentral" i fysisk forstand, kanskje mer et samarbeidsforum? Eller en koordinator med oversikt og som kan videreformidle kontakt og info?
 
Vi er i oppstarten av dette og holder på å etablere et eget styre som skal jobbe med dette. Det første vi skal gjøre er å fordele 70 000,- kr som vi har fått fra fylkesmannen. Vi veit at vi skal bruke noe av det på å sette igang et røykesluttkurs 5/1-06, men må avklare hva andre ting vi skal bruke det på. En hovedbegrunnelse for fordeling av pengene skal være at det bygger opp under glede, humor og positiv vilje til å øke folks aktivitet, bedre kosthold osv. Vi ønsker ikke tiltak som går på å løfte pekefingeren!