Rotter, Kommuneplan og akuttpsykiatri

idag har vært en typisk blandet kommunelegedag! Startet rolig foran pc’n før Eikeravisa ringte og ville vite om rotteplage i Vestfossen. Noen er plaget med at de finner rotter og det vil nok gjøre de fleste litt skremt. Vanligvis ser vi ikke rottene og når de sees er det fordi det er mye av dem. Vi har rotteplager i alle tettstedene til tider. Vi har også en stor villkattstamme i Vestfossen. Kansje det henger sammen? Rottene er en plage som følger mennesker som samler seg i byer/tett steder. Kommunen bekjemper rotter i kloakknettet og egne installasjoner og der er slik at alle gårdeiere plikter å sørge for at rottene får så dårlige forhold som mulig, evt bekjempe rotter på eget område. En sjelden gang har jeg gått inn for å pålegge folk å rydde gårdene sine i rottebekjempelsens navn.
 
Deretter en langt møte med fylkesmannen om vår rullering av kommuneplanen. Det skal lages et planprogram som forteller hvordan vi legger opp rulleringen av kommuneplanen og hvilke endringer for legger opp til. Derfor et slikt møte med fylkesmannen som skal ha innsyn i hva vi planlegger for å kunne gi tilbakemeldinger før vi kommer med et endelig forslag. En konstruktivt møte med forslag til forbedringer.Vi la bla vekt på folkehelsearbeidet i kommunen som nå for første gang blir nevnt i eget kapittel. Folkehelsearbeid er det mange som driver og gjør en kjempejobb med i vår kommune. I vår visjon "sammen med" passer dette veldig godt og vi vil bygge videre på det samtidig med at vi holder på å bygge ut Frisklivsentralen, Satsing på fysisk aktivitet på skolen og partnerskapsavtaler.
 
Under møtet fikk jeg en telefon med en alvorlig bekymring for en psykiatrisk pasient som ingen fikk kontakt med. Da er det mulig å gjøre et vedtak om tvungen legeundersøkelse. Dvs at jeg krever at denne innbyggeren blir brakt til lege for en undersøkelse for å vurdere om det må gjennomføres tvangsbehandling/innleggelse. Det er et ganske tøft vedtak som fører til at politiet må hente vedkommende. hvem som helst kan vel bli veldig redd for slikt, og kanskje spesielt når man allerede er sjuk! Heldigvis har vi politifolk som veit å ta hensyn!
 
og vips var dagen gått….