Medisinstudenter og delegering av ansvar for å dele utmedisiner

I dag har jeg hatt med to medisinstudenter som er utplassert i studiet i nabokommunen. En p hvert fastlegekontor. På en dag skal jeg så gi dem innblikk i hvordan det er å være samfunnsmedisiner. Er det mulig…?

 

Min dag i dag så sånn ut: Jeg startet kl 0700, jobbet med pc’n; saksbehandling, svare på mail osv. 

0900 Møte om kommuneplan, 1100 lunsj. 1200 Møte om pandemiplan. Helsesjefen i Nedre Eiker og jeg ønsker få til et samarbeid i forbindelse med katastrofer som kan skje i vårt lokalsammfunn. Vi mener det er naturlig at kommunene samarbeider om forskjellige funksjoner i en situasjon hvor smittsomme sykdommer (for eksempel influensa) kan legge både eldre pasienter og yngre kommuneleger i seng. 1300 møte i kvalitetsutvalget på Eikertun sjukehjem.

 

En typisk dag for meg, men er det en dag som er egnet til å motivere medisinstudenter til å prøve seg på dette faget? Sannsynligvis ikke..!! Riktignok fikk vi en akutt psykiatri sak midt inni og det blei jo litt meg ”ækskjen "enn bare møter.

 

Jeg synes jeg har en kjempespennende engasjerende jobb, men det er en utfordring å få unge leger som snart er ferdig med studiet å se at dette faget er mer attraktivt enn allmennmedisin eller akuttmedisin!  Det er jo ikke mulig å gi alle de innspillene jeg har skrevet her i bloggen ut til dem i løpet av noen få timer?? Jeg fikk bare gitt dem et  blinkskudd av mitt arbeid. Jeg tror det kjedet dem, men kanskje de fikk litt innsyn i hvordan en kommune arbeider på godt og vondt?

 

Ett av møtene var om retningslinjer for utlevering av medisiner.  Som kommunelege har vi valgt at jeg står ansvarlig for delegasjon av myndighet til å gi medisiner til pasienter gjennom sjukehjemmet, hjemmesjukepleien, psykisk helsetjeneste og bofellesskap. Jeg synes det er vanskelig fordi det er et stort behov i hjemmesykepleien, på sjukehjemmet og i bofellesskap for fagfolk som kan legge i dosetter og dele ut til pasienter. Det er ikke hvem som helst som kan dele ut medisiner. I utgangspunktet er det kun leger, sykepleier og vernepleiere og det har vi ikke nok av i Øvre Eiker. Derfor har vi (som de fleste andre kommuner) lagt opp til et system hvor vi gir opplæring til hjelpepleiere og omsorgspleiere, fengselsbetjenter og noen ganger ufaglærte slik at de får kompetanse nok til å levere ut medisiner fra dosetter. Heldigvis følges vi nært av tilsynsfarmasøyten og en sjukepleier på sjukehjemmet som har kvalitetssikring som hovedoppgave. Jeg synes det er "litt skummelt" å ha dette ansvaret for kvalitetssikringen for alle som skal delegeres myndighet, men er trygg på det arbeidet og oppfølgingen som skjer fra ledelsen i tjenestene. De gjør en kjempejobb og våre systemer utarbeides sammen med tilsynsfarmasøyten som sikrer at vi holder oss til samme grenser og retningslinjer som de andre kommunene i fylket..