Oppfølging av tuberkulose og forelesningskunster!

Mandag var en morsom dag totalt uten samfunnsmedisinsk innhold! Dvs vi hadde dugnad på utsendelse av endringsforslag ved rullering av ny kommuneplan. OK da det er viktig å være med hele veien og idag er jeg sår i fingrene etter å ha pakket planer!
 
MEN idag har jeg både moret meg, svettet av nervøsitet og lært nyttige ting om oppføging og behandling av tuberkulose! Smittevern og tuberkulosekontroll er , etter min mening, viktig arbeid for en kommunelege. Det er ganske så omfattende! Fra å lære seg lovverket med Kommunehelsetjenesteloven, SMittevernloven med tuberkuloseforskriften, helseberedskapsloven, helsepersonellloven og pasientrettighetsloven TIL å sette igang DOT (Se lenger ned) behandling av pasienter.
 
Tuberkulosekoordinator på Sykehuset Buskerud arrangerer en tuberkulosedag hvert år og i år var jeg innbudt til å fortelle om kommunelegens utfordringer i forhold til tuberkulosekontroll OG om Tuberkulosekontrollprogrammet.  Jeg sa jatakk jeg og håpet det beste…..
 
Oppfølging av tuberkulose i kommunene dreier seg i stor grad om planlegging, koordinering, samarbeid og tilpasse lovparagrafer til den virkeligheten vi har ute i kommunene. Vi har idag en innbygger som behandles for tuberkulose og vi har hatt et tilfelle sånn omtrent hvert annet år. Det betyr at rutiner og prosedyrer lett blir litt "rustne". Helsesøster skal reagere når hun ser en endringi Mantouxtesten (Før brukte vi Pirquet som du sikkert kjenner). Hos oss fungerer dette flott. Pasienten blir sendt til røntgen og lungespesialist..tbc koordinator overtar og koordinerer overføring fra sykehuset ut til oss i kommunen. Hun er "dønn røddig" så vi kommer nærmest til dekket bord. Hjemmesykepleien må få tilsendt medisinen og starter med hjemmebesøk hvor de gir medisinen til pasienten og ser at hun svelger den= Direct Observed Treatment (DOT) Det må de gjøre i 6 mnd. Ganske tøfft både for de som skal hjem til pasienten to ganger daglig hele uka….hver dag. Men ikke minst for den stakkaren som behandles. Men så er vi også sikre på at behandlingen gjennomføres, vi unngår motstandsdyktige bakterier og pasienten blir frisk!
 
Systemet må planlegges fra testing av skoleungdommene til DOT behandlingen. Det har jeg gjort da…. og laget et Tuberkulosekontrollprogram. (som jeg har omtalt tidligere).
 
En ting er å sitte med hodet foran pc-skjermen og lage en plan en annen ting er å stå foran 80-90 mennesker å fortelle om arbeidet, utfordringene og resultatet. Jeg har alltid synes det er morsomt å forelese/holde foredrag for andre. Jeg er like nervøs hver gang men synes at jeg har fått litt rutine på sånne foredrag. Jeg opplever at det er kjempeanstrengende! Jeg bruker nesten alltid vest så ingen skal se at jeg svetter på ryggen! Det er spennende, skremmende og morsomt på samme tid. Jeg tenker mye på presentasjonen på forhånd, kan innholdet utenat og forbereder meg både teknisk (Jeg MÅ ha en backup løsning hvis det skjærer seg) og psykisk. Jeg synes det er så viktig at et foredrag blir formidlet med litt nerve og inspirasjon for hvis man regner ut hvor mye penger det koster å forelese for 90 mennesker til godt over 100kr time for hver av dem så er det litt av et ansvar å holde slike innlegg!! Om jeg fikk det til idag er en helt annen sak…jeg går nesten alltid fra sånne opplevelser med følelsen av at jeg kunne gjort det bedre…men det får jeg nå bare leve med. Det var så godt jeg fikk det til idag!
 
Jeg mener det er en viktig oppgave for en samfunnsmedisiner og kunne jobbe med å presentere stoff for andre. Det er viktig med metodikk, kunne både lage presentasjonene teknisk, kunne legge dem fram, forstå hvordan man skal bruke lysbilder, overhead ark eller videokanon. Teknikken er ikke alt, inspirasjonen og gløden er viktigere og vanskeligere!! Jeg tror dette er en av de vanskeligste jobbene for oss kommuneleger, men det er morsomt…..og slitsomt..