Fugleinfluensa

Det er vel vanskelig å komme utenom fugleinfluensaen for en samfunnnsmedisiner idag! Media rapporterer daglig nye tilfeller verden over med farlig og urfarlig fugleinfluensa! Det er blitt pålegg om at fjærkrebestander skal holdes inne. En ikke så veldig gjennomtenkt formulering har ført til masse tolkninger og kommentarer fra folk. Vi har fått telefoner om brevduer som må stenges inne, hva med påfuglene på Fossesholm, de to hønene jeg har i hagen skal de stenges inne, skal vi slutte å mate småfuglene og kan det være farlig å spise tiur i år? Masse detaljer som det ikke finnes svar på i sentrale instanser men som må besvares ute i kommunene. Dvs enda dreier dette seg om dyrehelse og byveterinæren hos Mattilsynet har fått det travelt med å trekke slutninger ut fra diffuse pålegg.
 
Jeg mener dette i høy grad er en situasjon hvor medias vanlige måte å takle nyheter på kan være svært diskutabel. De skal selge nyheter og hvis de ikke er seg veldig bevisste kan de fort skape opphissede situasjoner. Det er stor forskjell på å forberede, ta hensyn og vurdere situasjoner mot forenklede krisemaksimerende nyhetsoppslag. Allerede ser vi at folk tror dagens influensavaksine er viktig i forhold til fugleinfluensa og medisiner som Tamiflu er utsolgt på apotekene.
 
Influensavaksine er selvfølgelig viktig for å unngå den menneskeinfluensaen vi veit er på vei (hvert år kommer den) Flest mulig bør vaksinere seg, men den har ingen effekt mot fugleinfluensa! Den vaksinen kan først bli laget når fugleinfluensaen kanskje omdannes til en menneskeinfluensa. Vi veit jo ikke idag hvordan den vil være, derfor kan vi ikke ha vaksine mot den… Tamiflu som mange har kjøpt demper sykdomsforløpet av influensa, men er altså ikke en vaksine.
 
Imens legges det planer for å kunne takle en pandemi (verdensomspennende influensa) og jeg må legge til en del i våre smittevernplaner. Jeg må gå gjennom både helseberedskapsplanen og smittevernplanen med tanke på å kunne takle en pandemi i vår kommune…noe alle andre kommuner må gjøre også. Den ene nabokommunen har spurt om samarbeid og det vil jeg benytte meg av!
 
Det er faglig kjempespennend å følge utviklingen av fugleinfluensa. Det er stor forskjell på at fugler dør av den og at vi mennesker skal kunne bli syke av den, men følge dette gjør smitteverninstitusjoner over hele verden. Så får vi håpe at media klarer å holde tunga rett i munnen og ikke skape hysteri!