Tuberkulosekontrollprogram

Tuberkulosekontrollprogram

Det er et av de lengste ordene jeg bruker i min jobb! Fredag har jeg sittet i hjemmekontoret mitt og forberedt et innlegg på et seminar om tuberkulose som tuberkulosekoordinator i Buskerud holder.  Det er et spennende program med innspill fra flere faginstanser hvor jeg altså er en. Jeg skal si noe om hva slags utfordringer jeg ser i arbeidet med tuberkulose ute i kommunene.

 

Vi arbeider nemlig ganske så konstant og planlagt med tuberkulose hele året. Det aller meste blir gjort av helsesøstrene i deres forebyggende helsearbeid. BCG vaksinasjon på ungdomsskolen, test av barna før det. Før brukte vi Pirquets prøve (”pirkeprøve” kalte nå jeg det på skolen, de pirket jo i huden..?) Nå har vi skiftet til Mantoux prøve som ligner akkurat på når man setter en BCG vaksine.

 

Hos oss er det helsesøstrene som følger opp de som flytter til Norge også. Vi må ha et system som fanger opp flyktninger og innvandrere som bosetter seg i Norge. Innen 72 timer skal vi ha sjekket dem for tuberkulose. Vi får som oftest melding fra politiet om at det er kommet noen som skal undersøkes. Før kom de fleste flyktningene via statlige mottak og var da undersøkt, men nå kommer de oftest direkte fra en flyktningsleir i utlandet ut i kommunen. Godt vi har en flyktningstjeneste med lang erfaring og flinke folk!

 

Det tas lungerøntgen av disse og svarene kommer til meg. Noen ganger er det forandringer som må følges opp. DET kan være vanskelig i noen kommuner, men hos oss har vi fastleger som hjelper oss raskt. Får vi forandringer på Mantoux også og det er mistanke om tuberkulose må jeg henvise dem til lungelegen. Tuberkulosekoordinator på sykehuset tar kontakt med oss om resultatene og avklarer oppfølging.

 

De som får påvist lungetuberkulose får DOT behandling. Direct Observed Treament…. Dvs at en helsearbeider må se pasienten tar medisinen hver dag i ca 6 mnd! Det er strengt! Men helt nødvendig for motstandsdyktige bakterier finnes i flere land verden over. Som oftest blir det en fra hjemmesykepleien som reiser hjem til pasienten. En utfordring både i forhold til opplæring av mange ansatte, men aller vanskeligst er det for den personen som må ta denne behandlingen i 6 mnd!

 

Vi har laget et eget program for å beskrive hvem som skal gjøre hva i arbeidet med å forebygge, leite etter og behandle tuberkulose. Dette er også en del av vår smittevernplan og helseberedskapsplan.

 

Tuberkulose har vært på framgang i u-land sammen med HIV epidemien. Her hjemme er faren for å få det mindre enn noensinne. Og vi må bare fortsette arbeidet med å forebygge sykdommen OG oppdage smittebærere tidlig!