Samhandling mellom 1 og 2 linjetjenesetn

Å fysj! Jeg har syk sekretær for tida. (Stakkars henne da…) Men da må jeg gjøre alt sjøl og det tar tid! Hyggelig rundt på tirsdag for da kjørte jeg rundt til alle legekontorene med influensavaksiner! Løp å kjøp!!
 
Onsdag var jeg på en spennende konferanse. Det blei en lang dag:
Hele min yrkesaktive karriere har jeg jobbet i tverrfaglig sammenheng og løst utfordringer sammen med andre yrkesgrupper. Sjelden har jeg møtt så mye motstand mot reelt  (!!) samarbeid som i helsevesenet. Jeg har alltid vært mest opptatt av at samarbeid må skje direkte mellom de som faktisk utfører oppgavene. Kall det gjerne en kjepphest, og når jeg hører hvor vanskelig det kan være å strekke seg litt for å hjelpe en pasient blir jeg ganske fortørnet… Helse Sør har nå sammen med Ks utfordret sine helseforetak og kommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold på å finne fram til noen områder vi kan utviklet et funksjonelt samarbeid. Jeg jubler! Samtidig har de valgt en teknikk som vi kjenner godt her i Øvre Eiker nemlig LØFT. Kort er metoden slik at man finner ut hvilke områder man har klart å få suksess så prøver man å bygge videre på disse positive opplevelsene. Internt i vår organisasjson har vi mange som har fått erfaring og som har kjent på kroppen at det fungerer bra.
Vi er som oftest opptatt at det syke, gale, problemene som skal løses og skjeivheter som skal rettes innen vår sektor. Det er nesten provoserende å tro at man kan komme noe sted ved å bygge videre på det man har fått til og gjort bra!!
..men Helse Sør har satset på det og er midt inne i en veldig positiv prosess sammen med mange kommuner. 
Jeg er ikke i tvil om at det er klokt å bygge på de erfaringene hvor man har lykkes og videreutvikle dem!
På seminaret på onsdag blei det en kjempehyggelig og positiv stemning. En klar tilbakemeldilng til KS og Helseforetaket at dette måtte de gå videre med.
For Øvre Eikers del var vi tidlig ute med å rekke opp handa å hoie at vi vil gjerne være med!!
Dermed er ballen tilbake hos helseforetaket og vi reiste hjem med en spent forventing til hvlke utspill som kommer….
Vi er jo nødt til å jobbe med dette. Det er mye mer en flaut når sykehus ikke klarer å få til samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vi kan ikke gjøre annet enn å prøve, å prøve, å prøve for å få det til.
…. og det gjør vi!
 
Som idag da vi hadde møte med Barne og UndomsPsykiatrisk (BUP)avdeling på Kongsberg DistriksPsykiatriske  Senter (DPS). Sammen med de fleste kommunen som sogner til BUP møttes vi for å høre hva de forskjellige jobbet med, var opptatt av og var flinke på. Etter min mening viktig anvendt tid. Både for å lære dem å kjenne og for å få gode ideer til egenutvikling.
 
I morra skal jeg på veiledning så da kommer det nok ikke noe her..