Mandag

Ny uke, valgdag og helt blank dag i avtaleboka. Jeg hadde bare ett mål idag og det var å fosse gjennom saker på sakslista. Hørignssaker, søknader, svare på brev. Det er spennende å starte med blanke dager for hvem skulle tro at den var det når jeg nå etterpå kikker tilbake.
 
Jeg har skrevet tre høringssaker og kuttet ut å skrive noe på 4. Egentlig er det et vanskelig valg, men dårlig tid gjør valget lett. Det vi er enige i blei bare sendt som referatsak til politisk. Benyttet meg av kjærkommen hjelp da jeg hadde fått høringsuttalelsen fra en kollega som var veldig fin. Jeg kunne klippe mye rett inn i saken og da går det jo fort. Helsedialog er et prosjekt Helse Sør har inngått med KS for å lage en rapport om hvordan vi kan samhandle i framtid. Det er en veldig positivt rapport for samhandling mellom disse to nivåene må være det beste for dere som er nødt til å få tjenester både fra kommune og sykehus!
  • Telefon fra fengselet om medisiner til ny innsatt. Vi er ikke tilstede før på torsdag, men dette måtte ordnes idag.
  • Forepørsel om å holde et lite innlegg om tuberkulosekontroll på et seminar
  • E-post fra politiet om samarbeid rundt en rusmiddelmisbruker de var bekymret for.
  • Telefon med helsesøster om miljøus i familie hvor en har fått tuberkulose. Hun er alt i gang!
  • Gjennogang av regnskapsrapport
  • prat om intervjurunde med søkere til legevakt
  • en prat med en glad tilsynslege som gledet seg over at politikerne vil gi mer penger til eldreomsorg! (Giiid det blei så vel)
  • Gjennomgang av saker til legerådet i morra’
  • og en aldri så liten diskusjon rundt legevaktturnusen som sekretær Frøydis setter opp. Det er en vanskelig jobb, spesielt når jula er inne i turnusen!

Og mye annet innimellom som jeg ikke husker, for her er det bare å kaste seg fra det ene spørsmålet til det andre!  I to dager framover skal jeg på fykeslegens konferanse om forebyggende helsevern og smittevern. Lurer på om det blir verdt å skrive noe om her…