Torsdag

Fengselsdag idag! Sykepleier på plass igjen så idag gikk det på skinner! Dvs Lensmannen ringte; De hadde anholdt noen personer i forbindelse med at det igjen (!) brant på Nøstelva bofellesskap. Trengte å ta blodprøver. Det var så lang ventetid ved politikammeret i Drammen. Jeg var jo i Skotselv så jeg ringte vår nye turnuslege og spurte om han ville prøve. Han kastet seg ut i det og løste floken!
 
Resten av dagen var det møte i Rådet for funksjonshemmede. Et møte med en gjeng motiverte folk! Vi har ønsket at rådet skulle fungere godt som en rådgivende funksjon til de kommunale tjenestene og nå går de gjennom alle planer og alle politiske saker for å gi kommentarer. En viktig og bra funksjon! Idag var Informasjonsjefen på besøk og fortalte om rullering av kommuneplanen som vi er midt oppi. Det ble mye diskusjon om "Universell utforming". Hvis du ikke veit hva det er så skriver direktoratet:
"Det er et mål at de fysiske omgivelsene i samfunnet skal planlegges og utformes slik at de er best mulig for den enkelte og for samfunnet som helhet" Du kan lese mer om dette her
 
Etter det var jeg på korøvelse! Vi har et hemmelig (??!!) kor på jobben som en gang før har øvd inn en sang for så å overraske ansatte med en kort konsert i rådhuset ganger! Morsom!
 
Så rett på legevakt…