Mandag og tirsdag

Mandag var kursdag i Oslo. Questback er et web basert program for spørreundersøkelser som kan sendes via epost og besvares på internett! Kjempekjekt! Vi bruker det i mange sammenhenger her i kommunen og det var veldig greit å få litt profesjonell opplæring på det. Kanskje jeg skal bruke det på deg som leser her?…snart.
Egentlig er det jo nesten ferie å være på kurs, sjøl om jeg var ganske sliten i hue på toget hjem igjen!
 
Tirsdag var desto travlere. Jeg rekker ikke det jeg skal for tida! Sakene blir liggende litt for lenge.
Fikk faks med pasientopplysninger fra en lege utenfor kommunen om oppfølging av en heroinmisbruker som skulle hit. Jeg reagerte på faksen for det er jo ikke lov å fakse pasientopplysninger med faks, men jeg kunne ikke hindre det. Legen ønsket at vi skulle videreføre kvotebehandling med vanedannende medisiner slik det var gjort der fram til pasienten kunne komme inn i LAR (Se seinere) Det er helt på siden av hva som anbefales av norske spesialister og ikke minst av Helsetilsynet. Man kan miste retten til å forskrive vanedannende medisiner hvis man gir kvotebehandling med vanedannende medisiner utenom LAR. Nedtrapping har vi mulighet til og det kan bli aktuelt her. Langvarig bruk av Valiumpreparater må trappes ned over lang tid, mange uker…
 
LAR= Legemiddel Assistert Rehabilitering. Brukes mest om Metadonbehandling. Det kreves en grundig vurdering før man kan få dette. Det er kun folk som misbruker heroin eller morfinlignende preparater det virker overfor. Noe av hovedpoenget er at pasienten også skal følges opp av sosialkontoret i forhold til bolig og arbeid. Det er sprikende forskning på dette området derfor er det enkelte leger som mener det er viktig at misbrukerne får tilgang kvotebehandling sjøl om de ikke er godkjent til å få LAR. Jeg er kjempeskeptisk til slik behandling som ikke er satt i system i et tverrfaglig samarbeid. Leger blir lett lurt til bar å forskrive mer medisiner hvis man ikke har satt dette i et system.
 
Legionella er hett i de fleste kommuner for tida. Jeg har fått masse meldinger om forskjellige anlegg! Men har slett ikke hatt tid til å gå gjennom dem, langt mindre se på dem. Det verker litt i samvittigheten, men jeg har ikke tid! Vi hadde møte med teknisk også for å legge opp krav til oppføgling av dusjanlegg på skoler og institusjoner. Her blir det også en god del å gjøre, og det må skje snart!
 
Røykeinspeksjon