Mandag, Tirsdag og onsdag

Tilabke etter 14 dagers ferie. Jeg skulle ha skrevet litt før, men dette blei en travel uke! Spennende og variert som bare kommunelegejobber kan bli!
 
Mandag startet jeg i Oslo på møte i den nye foreningen: Norsk forening for Samfunnsmedisin. Nå forkortet til Norsam. Vi skal være en forening for alle leger som er interessert i samfunnsmedisin. Vi skal arbeide for å rekruttere flere leger til samfunnsmedisinske stillinger og kunne være et samlingspunkt for alle leger som jobber i stillinger med samfunsmedisinsk innhold. Vi ønsker å jobbe tverrfaglig i forhold til andre faggrupper som også jobber innen samme felt som oss. Du ser oss på  bildet under  3 kvinner og 4 menn med masse erfaring og meninger om faget! Jeg har vanskelig for å si nei, det har gitt meg mange seine kveldstimer med jobbing! Nå fikk jeg ledervervet her også. Det kan bli både spennende og en utfordring!
 
Så kom tirsdag som ble en typisk kommunelegedag i Øvre Eiker. Den startet grytidlig med et møte for å underskrive Partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune. Fylkeskommunen forvalter penger de gir til kommunene mot at vi stiller med det samme beløpet. Det skal være helseforebyggende arbeid. Vi satser på Friskliv, eller "trim på resept" hvor Lene fysioterapeut går stavgangsgrupper med sykemeldte som er henvist til henne fra lege eller fysioterapeuter i kommunen. Les litt mer om det her! Il@skolen er et annet tiltak som mest dreier seg om å øke fysisk aktivitet i skolene i Øvre Eiker. Vi har inngått avtale som gjør at vi kan drive med dette i år og 2 år framover. Begge prosjekten er allerede en suksess!
 
Jeg forsøkte å ringe Alternativ til Vold i Drammen om en bruker vi har. Sommerstengt enda..? Jeg må forsøke seinere, vi trenger hjelp både vi og brukeren!
 
Deretter rett i avdelingsmøte. Det kan jo være kjedelig tror du kanskje, men jeg synes ikke det. Denne gangen stod rullering av Kommuneplanen på sakslista og jeg har bla fått i oppgave å lage en diskusjonssak (vi kaller det en B-sak) til politisk fagkomite for å diskutere Folkehelsearbeidet. Mitt mål er at alle som jobber med planlegging i kommunen skal tenke helseforebyggende arbeid når de lager sine planer om det er utforming av byggefelt eller skolebruksplanen. Det må være et av grunnlagene i alt arbeidet vi gjør i kommunen. Allerede mener jeg vi er flinke til det i vår kommune. Spesielt har vi mange ildsjeler, flinke privatpersoner som gjør kjempeinnsats i en forening som gir tilbud til innbyggerne; korøvelser eller bordtennis, laksefiske eller kunstlaboratorium vi har masse flinke folk. For ikke å snakke om våre egne kommunalt ansatte…
Det ber selvsagt mye mer som tas opp på et slikt avdelingsmøte….
 
 På slutten av dagen hadde jeg først et møte med en tilsynslege ved Eikertun sjukehjem. (Det burde forresten få nytt navn; Eikertun omsorgssenter er et mye bedre navn for vi gjør så mye bra der!) Vi er diskuterte tilbudet på insitutsjonene sett ut fra et medisinsk ståsted. Presset for å få plass i kortere eller lengre tid er langt større enn vi kan dekke. Vi er bekymret både for tilbudet til brukerne og de ansatte som jobber der. Samfunnsmedisinsk er det godt å se at politikerne kappes om å ville gi penger til eldreomsorgen. Det trengs virkelig i de fleste kommuner. Sist gang det ble satset ble det bygget mye nytt, men hovedsatsingen var å få bort flersengsrommene. Det ga høy standard, men ikke flere plasser. Nå trenger vi flere plasser og bedre bemanning! For ledelsen og ansatte gjør virkelig en utrolig god jobb med de pengene de får gjennom budsjettene! Allikevel får vi til forskningsprosjekter på sjukehjemmet takket være en fantastisk innsats fra ansatte!
Vi diskuterte også å få til et vaksinasjonssystem for å registrere når eldre får influensavaksine og pneumokokkvaksine (mot en spesiell type lungebetennelse) slik at vi lett kunne få oversikt nå pasienten var innom fastlege, legevakt, hjemmesjukepleie og institusjon.. Det må vi få til på ett vis!
 
Til slutt en rask prat med Frisklivskoordinator Lene som var ferefrisk med nye ideer til tilbudet hun gir gjennom Friskliv i Øvre Eiker. Det er jo bare å sette igang, jo flere som får trimtilbud jo bedre!
 
Derfra gikk jeg rett over på en travel vakt til langt på natta
 
Onsdag idag og mine øyne går litt i kryss. Flere møteavbestillinger idag så jeg fikk frigitt tid til å lage en sak om godkjenning av vår nye Ruspolitisk handlingsplan for Øvre Eiker kommune 2005 – 2009. Det har hvert en fin og spennende prosess å lage den. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra høringsinstansene. Nå gjenstår det å få politisk godkjenning for den og ikke minst å få innarbeidet tiltakene i budsjettene de neste årene! Dere skjønner jo at det er en stor utfordring, bare les forrige avsnitt. Det er nok å bruke pengene på!
 
Innimellom fikk jeg en tlf fra tuberkulosekoordinator på Sykehuset Buskerud. Vi må sannsynligvis ta imot en bruker som har tuberkulose. Da må vi gjennomføre DOT. Det er mer arbeid enn det ser ut til fordi DOT= Direct Observed Treatment. Det betyr at vi må organisere oss slik at vi har noen som kan se at pasienten tar hver eneste dose tuberkulosemedisin muligens de neste 3-6 månedene! Så strenge må vi være for å være sikre på at vi tar knekken på tuberkulosebakteriene og ikke lager motstandsdyktige bakterier som er blitt et kjempeproblem f.eks i Russland!
 
Jeg blei ferdig med sakene før jeg pilte på toget hjem til Kongsberg…he he jeg rakk 1 kapittel i den nye boka om Harry Potter på veien hjem…