Onsdag

Jeg startet dagen med å lese høringsnotatet om elektromagnetisk stråling. Det høres vel kjedelig ut tenker jeg! Men når jeg sider faren for kreftforandring fra magnetfelt rundt høyspentledninger blir det liksom litt mer spennende. Vi har ikke mye av det i vår kommune, men anbefalingene isom er gitt i rapporten fra Strålevernet vil allikevel være viktige for nye boligfelt, plassering av skoler og barnehager. For det legges opp til at man skal være føre var og unngå å komme i situasjoner med høye spenningsfelt. At det ikke anbefales å rive eller flytte boliger som allerede er plassert i slike felt tror jeg vil kunne frustrere mange!
 
Formiddagen ble også brukt til en lang samtale med turnuslegen som nå snart slutter. Vi må vurdere egnethet, kompetanse og hvordan han har gjennomført tjenesten før han drar.
 
Forslag til etablering av Kriseteam gikk jeg gjennom før Lensmannen ringte og ba om en medisinskfaglig vurdering av en arrestant. En meget vanskelig sak hvor hjelpeapparatet slett ikke strekker til (og det er ikke gårsdagens sak jeg snakker om!) Det foreligger bekymringsmelding fra legevakta og politiet er fortvilet over at det ikke kan gjøres noe for å hjelpe. Vi forsøker atter en gang å stille opp med det vi kan mobilisere. Det er ikke lett i sommerferien!
 
Og dermed gikk mesteparten av denne dagen også da