Mandag

Siste uka før ferien. Jeg har nesten begynt ferien i hodet alt og så varmt det er. Det er kjempevarmt i 3 etg på rådhuset.

Idag har jeg begynt på medarbeidersamtalene med de jeg skal ha det med. Leder for Friskliv og for legevakta. Det er spennende og veldig positivt å bruke noen timer på slike samtaler. Vi opplever det positivt alle sammen. Det er samtale i et miljø hvor man kan kritisere og rose med det mål å forbedre samarbeidet. vi bygger samtalene på prinsippene i LØFT systemet; dvs ta utgangspunkt i de positive erfaringene vi har og hva som gjorde at vi lykkes. Det i seg sjøl gir både kreativitet og positivt miljø under samtalene. Og så er det ganske morsomt!

Dessuten har jeg begynt på høringsuttalelsene fra Høringen på Ruspolitisk handlingsplan. M¨å gjøre resten på onsdag for i morra skal vi ha sommeravslutning i avdelingen. Sykkeltur til Kunstlaboratoriet i Vestfossen deretter videre til Sundhaugen før vi klatrer opp i åsen til ei seter. En fin blanding av faglig innhold og sosial samvær! Jeg gleder meg uansett vær. Men derfor blir det nok ikke noe skriving i morra…