torsdag

Fengselhelsetjeneste som vanlig. Derfra ned til kontoret for å diskutere litt om

Ny legevakt!  Vi fikk enstemmig vedtak i kommunestyret om å bygge ny legevakt. Det var både morsomt og et veldig hyggelig resultat av grundig arbeid!

Godkjenning av hjelpepleier til utdeling av medisiner. Jeg får stadig søknader om dette fra Omsorgstjenesten hvor de nå trenger mange vikarer for å takle ferieavviklingen. Vanskelig noen ganger for jeg veit f.eks ikke noe om utdanning fra Sverige!

Klage i forhold til Røykeloven var kommet via Helsetilsynet i Buskerud. En ganske enkel sak å behandle, men ikke så hyggelig for de som skal gjennomføre og sikre at loven overholdes.

Så måtte jeg innom IT å få med meg en CD hjem. Jeg har fått hjemmekontor! Dvs det har jeg jo hatt noen år, men nå får jeg full tilgang til kommunens nettverk og kan saksbehandle saker fra hjemme pcen også!

 trøtt idag så nå skynder jeg meg hjem!