Tirsdag

Sjviiiisj så fort gikk den dagen. Noen dager er bare tettpakket og disse er:

kl 0815 møte med sosialtjenesten for å diskutere kvotemedisiner til rusmisbrukere som ikke får metadon,  men hvor legen skriver ut f.eks Dolcontin eller Temgesic og brukere søker om at sosialtjenesten skal betale. Jeg forklarte om retningslinjene fra Helsetilsynet og vanskeligheten i å vurdere hvor stor fare det var for sidemisbruk i slike ordninger. Jeg er redd jeg var ganske tydelig på at dette er ordninger vi ikke ønsker. Konklusjonen ble at vi må søke mer samarbeid og bruke Individuell Plan som redskap!

Rett over i møte med helsesøstre, faglige diskusjoner, ønsker om å lage nye prosjekter og bekymring over å legge en "åpen barnehage" til helsestasjonslokalene.

Der var det visst litt lunsj innomellom før jeg var på møte i Sikkerhetsutvalget for kommunens databehandling. Fornuftig satsing på en enkelt og veldig effektivt dataverktøy som kan hjelpe oss med å dokumentere de sikkerhetsrutiner vi har i forhold til databehandling av personopplysninger bla..

Befaring til en barnehage for å se på forholdene innen miljørettet helsevern. Veldig bra, blide OG effektive ledere. Så gøy!! Så var det rett tilbake for å møte leder av Friskliv. Jeg planlegger medarbeidersamtaler med de som er nærmest meg og har begynt å avtale tid.