mandag

Tidlig opp! Togreise inn til Oslo. Som medlem i styret for Norsk forening for Samfunnsmedisin  var jeg innbudt til "Tenkemøte" i legeforeningen omkring forbedring av behandlingen av rusmiddelmisbrukere. En status på Rusreform I og II smat forslag til hva som kan bli bedre.

På konferansesenteret i Oslo møtte jeg mange andre leger, representanter fra brukerorganisasjoner, departementet og Folkehelseinstituttet. Det er spennende å delta på slike konferanser. OG det gir et videre syn på fagfeltet.

Konklusjonen var kort og godt at her var det mye å ta tak i fra å finne entydige definisjoner av hva "Nødvendig helsehjelp" til rusmisbrukere betyr til samhandling mellom etatene. Jeg håper det kommer noe ut av dette!