tirsdag – fredag

Denne uke har jeg ikke vært innom jobben, men som du ser i går så har jeg vært på kurs i ledelse og administrasjon til og med torsdag formiddag. Det var både lærerikt og spennende. tirsdag gikk vi gjennom mye helsejuss. Spesielt rettet mot pasientrettighetesloven og helsepersonell loven. Det er viktige lover i min jobb bla fordi jeg ofte har å gjøre med klagesaker, og situasjoner hvor det stilles spørsmål om vi oppfyller loven eller om noe er ulovlig.. Jeg lærte ikke så mye nytt, men fikk innsyn i en del juridiske sider som jeg ikke har sett før!

På onsdag gikk vi gjennom helseøkonomi. og spesielt sykehusøkonomi. Det er egentlig ganske deprimerende kunnskap. Både om kronisk underbudsjettering og strategisk spill i forhold til å overskride budsjetter for å få mer penger. En ganske annerledes verden en den jeg kjenner fra kommuneverdenen! Ikke kom å si at dette er kjedelig! Det er for tida ganske så spennende,. Noe av det som er mest frustrerende er at økonomien på sykehusene som oftest sees uavhengig av kommuneøkonomien. Spesielt nå jeg veit at for hvert liggedøgn de sparer på sykehuset så øker belastningen på kommunen!

Innimellom dette kom Legionellasituasjonen i Fredrikstad. Telefon fra journalist, brev til kontoret om oversikt. Jeg er blant de heldige som gjorde en grovundersøkelse i 2002, men satte igang ny oversikt ved hjelp av en flink medarbeider. Tilbakemeldingen var at vi ikke har kjøletårn lenger, de som hadde var klokelig gått over til tørrkjøleanlegg. 

Torsdag hadde vi igjen om ledelse på kurset…. "en leder er alltid leder og alt han gjør spiller inn i jobben!" sa professor Ole Berg.  Det gjør det ikke akkurat lett å være leder!

Jeg måtte i et møte i Mjøndalen om Lev vel prosjektet så jeg dro tidlig fra Oslo og avsluttet dagen på møte der. Lev vel er et vellykket tilbud til rusmisbrukere. Et såkalt "lavterskeltilbud" hvor rusmisbrukere får tilbud om hjelp til mat, sårstell, reine sprøyter, tak over hodet og hjelp til vaske tøy osv. Det skjer fra et hus i Nedre Eiker: berg gården og et i Øvre Eiker. De har flyttet litt i Hokksund pga at "Øvre huset" brant, nå skal de være i Støagården. Vi får penger fra staten til å drive det sjøl om det ikke strekker helt til gjør de 3 ansatte en kjempejobb!!

Allikevel fikk jeg melding om et nytt overdosedødsfall samme dag! Det er så trist og unødvendig!!

Idag fredag har jeg vært på Smittevernkonferanse på Folkehelseinstituttet i Oslo. Jeg satt i arrangementskomiteen og skulle vært der i går også, men det gikk altså ikke.. Spennende å sitte der sammen med alle smittevernleger i hele Norge! Det blei snakket masse om Legionellaepidemien, selvfølgelig. Alle møter de samme frustrasjonene; dels over at vi ikke har hatt kapasitet til å skaffe oversikt, overivrige sentrale politikere som skal være handlingsorienterte. Det må vi jo godtta, men vi veit enda ikke hvor folk er blitt smitta i Fredrikstad før helseministeren nå stenger alle kjøletårn i Norge! Faglig sett veit vi at det er mange andre kilder enn bare kjøletårnene… Da jeg stakk innom kontoret idag lå det mail fra arbeidstilsynet med oversikt over kjøletårn hvor det var To i Øvre Eiker! Typisk eksempel på hvor vanskelig slike undersøkelser er. Jeg må dobbeltsjekke men er nesten sikker på at disse to er gjort om og ikke lenger skulle stå på den lista.

Rett på legevakt….dette har vært ei tøff uke… lange dager og masse borte fra jobben så nå ligger det en haug med post og venter på meg til mandag…