Tirsdag

Også idag har jeg vært på RUSFORUM. Vi diskuterte bla Individuell plan. Det er salig lite av den i rusarbeidet i Buskerud skal man dømme etter diskusjonen. Skjønt de fleste er enige om at dette er akkurat ei gruppe som trenger det mye. Det er mangel på tid som er hovedårsaken. Jeg mener sjøl at mange også legger alt for mye i hva Individuell plan skal inneholde. I Øvre Eiker har vi satt igang motivasjon til at ansatte skal lage IP der det er ønsket og behov. Planen bør kunne lages på kort tid, i løpet av noen samtaler med brukeren og kanskje ett møte med samarbeidende tjenester! Om vi klarer det gjenstår å se!

Tiltbake på kontoret kl 1430 og 20 cm med post på skrivebordet og 56 mailer…!!?? Heldigvis mye spam som gikk rett i søplekassa.

Skrev rapport på Friskliv prosjektet hos oss, dvs svarbrev, prosjektleder hadde rapportert. Innimellom tlf fra nabokommune om møte med sykehuset for å diskutere legevakt. Det MÅ jeg jo bare få tid til!

Prøvesvar fra LAR måtte jeg også gå gjennom. Jeg leser alle prøvesvarene før jeg sender dem videre til rus teamet. Så …hjem