Mandag

Idag har jeg vært på konferanse i hele dag! Rusforum er et samarbeidsforum hvor det er representanter fra rusinstitusjoner, spesialisthelsetjenesten og kommunene. Jeg sitter der på vegne av legene i kommunene. Vi står ansvarlig for en årlig konferanse på Klækken hotell. Dagen gikk med utveksle erfaringer med rusreformen. Det pekes på at det er for dårlig kapasitet i spesialisthelsetjenesten (behandlingsplasser spesielt) men også i kommunene. Rusreformen trakk inn alle budsjettpengene de fleste kommuner hadde til rusbehandling og nå viser det seg at det blei for mye. Det er tragisk lite penger til behandlingen!

Men det jobbes aktivt med dette på alle nivåer. Spennende å møte så mange fagfolk fra rusomsorgen. Jeg var eneste lege!