Mandag

Idag har jeg vært med på å forberede en dialogkonferanse mellom 2 lijetjenesten og 1. linjetjenesten! Hele dagen med spennende arbeid. Helse Sør, sammen med KS, har satt i gang et prosjekt for å finne fram til områder hvor vi kan forbedre samhandlingen til fordel for brukerne. Det brukes en spennende metodikk som går på å ta utgangspunkt i de områdene hvor vi har positive erfaringer, har fått til samarbeidet og hvor vi føler at vi har kunnet gi brukerne en hel tjeneste slik vi sier i 17 mai talene!

Det er spennende å jobbe med de områdene hvor man har klart å få til noe bra. Det gir en kraft/energi og glede over å kunne gjøre det like godt på andre områder… Det er jo poenget, da. Å finne fram til hva som gjorde at det gikk bra i den ene situasjonen og kunne overføre det på andre situasjoner. Og så er det morsomt!

Jeg synes dette er et flott tiltak fra Helseforetaket og KS som jeg gjerne vil bidra til! Det gjenstår selvfølgelig å se om det kommer noe praktisk ut av det, men det har jeg tro for! lignende konferanser er gjennomført i Telemark, Vestfold og Aust- Agder med veldig positive tilbakemeldinger. Vi skal ha møte 11/5 i Buskerud! Det blir nok en dag med mange historier hvor samarbeidet har fungert godt!

Bare så vidt tilbake på jobb før jeg fikk første konsultasjonen på legevakt. Tut å kjør…..