Fredag

Jeg er så heldig at jeg har hjemmekontor ca hver fredag. Det er nesten umulig  få ro til å gjøre skrivearbeid, tenke laange tanker og kunne konsentrere seg om en ting av gangen. Ofte får blir det møter på fredag også, men jeg pleier klare å frigjøre denne dagen. Det blir som regel lange dager foran pc’n. Idag mest med infoavisa, Rusplan og en klagesak. Ett par telefoner fra fengselet også om en innsatt som skadet seg da traktoren veltet. Vanskeligheten med å jobbe hjemme er at grensa mellom jobb og fritid blir uklar. Det er ofte jeg blir sittende utover ettermiddagen bare for å få gjort arbeidet ferdig..

Etter lunsj reiv jeg meg løs fra Rusplan arbeidet og gikk ned ti Mattilsynet hvor jeg møter andre i ei "nettverksgruppe". Jeg har vært medlem av denne gruppa i 13 år og vi har møttes ca hver annen måned hele tida. Det er ei gruppe som består av svært forskjellige mennesker, faglig sett, men vi er ganske like når det gjelder holdninger til jobb og faglige forhold. Gruppqa blei satt sammen for å kunne hjelpe hverandre når vi opplevde vanskelige arbeidssituasjoner. Målet er å kunne diskutere seg fram til de beste løsningene inne rammen av jobben vår. Det er utrolig mye hjelp i å kunne speile sin egne tanker og løsninger mot venner med kritisk syn og ærlige meninger. Det har nok formet meg mye i mitt arbeide!

Ja ja. Så var det helg igjen