Torsdag

Fengseltjeneste hver torsdag formiddag. Det er utrolig mange av de vi har i fengselet som ønsker, og bør, utredes for ADHD. De har en typisk hyperaktiv oppvekst mange av dem!

Jeg pilte ned fra Skotselv til kontoret for å møte en student som ville intervjue meg om kommunelegejobben. Hyggelig at noen interesserer seg for slikt arbeid også!

Jeg rakk ikke å forberede meg til møte i Rådet for funksjonshemmede. Dette er et råd bestående av representanter fra forskjellige organisasjoner for forskjellige grupper funksjonshemmede. De skal gi råd til oss i kommunen og uttale som om alt som kan innvirke på funksjonshemmedes situasjon i kommunen. Det er en aktiv gjeng! Sjelden vi overholder tida for de har mye på hjertet. Og er etterhvert blitt en viktig bidragsyter til våre tjenester når vi skal planlegge og tilrettelegge. Vi går gjennom det politiske møtekartet som de kan kommentere og legge inn uttalelser til de politiske møtene. idag hadde vi informasjon om sosialtakstene, tilgjengelighet til offentlige bygniner som er alt for dårlig og en diskusjon om Individuell plan. Vi er på vei i Øvre Eiker, men har et stykke igjen å gå til å bruke det som en godt verktøy.

Nå må jeg rekke toget!…..